در حال بارگذاری ...
نیم نگاهی به عملکرد بهزیستی آذربایجان شرقی در ۷ ماهه نخست سال ۹۹
يکشنبه 25 آبان 1399
 
در حال بارگذاری ...
يکشنبه 18 آبان 1399
 
در حال بارگذاری ...
دکتر صحاف مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی در ادامه سفر به شهرستان بستان آباد از مرکز تولیدی و حمایتی باور شهرستان بستان آباد بازدید و در جریان فعالیت مرکز قرار گرفت. مدیرکل بهزیستی استان همچنین از نمایشگاه آثار و تولیدات مرکز بازدید کرد
شنبه 17 آبان 1399
 
در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 14 آبان 1399
 
در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 14 آبان 1399
 
در حال بارگذاری ...
 
شنبه 10 خرداد 1399
 
12