اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی
دوشنبه, 3 ارديبهشت 1397

منوی اصلی


 

         پايگاههاي آمبليوپي شهرستان شبستر

 

رديف

نام مهدكودك

1

شرفخانه

2

صوفيان

3

تازه كند

4

ديزج خليل

5

شند آباد

6

خامنه

7

دريان

8

تيل

9

كوزه كنان

10

تسوج

11

غنچه لر

12

خودكفا

13

دارا و سارا

14

سفيد برفي

15

گلهاي زندگي

16

علي بيگلو

17

فرشتگان

18

شكوفه هاي كوزه كنان

19

امنر

20

آيلين

21

مزرعه

22

تربيت

23

علي بيگلو

24

آسيه

25

فتح الهي

26

درخشاني

27

پيام

28

پروين

29

فرهنگ

30

شهدا

31

طلوع زندگي

32

انديشة كافي الملك

33

امام ملك زاده

34

زينبيه عليشاه

35

نبوت بيگجه خاتون

36

دهلوي زيناب

37

صمدي آذرشهر شبستر

38

شهدا كوشك

39

استثنائي بياضيان

40

پروانه هاي فردوسي صوفيان

41

راستان صوفيان

42

نونهالان انقلاب صوفيان

43

17 شهريور تسوج

44

شهيد اسماعيل خوشقدم

45

حضرت رقيه

46

پريون اعتصامي تسوج

47

فاطميه

48

مات هريس

49

بخشايش قره تپه

50

لاله شند آباد

51

شهيد مطهري اميرزكريا

 

 

E

 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0