آرشیو آرشیومناقصه ها و مزایده ها

فراخوان آگهي مزایده فروش ضایعات فولادی ساختمان قدیم اداره بهزیستی سراب عمومي يك مرحله اي شماره 100973006600001

(194)

الف ـ دعوت به مزایده
به استناد آگهی مزایده مندرج در روزنامه کثیرالانتشار استان آذربایجان شرقی از شما دعوت می نماید با مطالعه دقیق و کامل و رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده در آن شرکت و قیمت پیشنهادی خود را اعلام فرمایید.

دوشنبه 16 مهر 1397

واگذاري سالن ورزشي عبدالحسين سعدي

(210)

نام و نشاني مزايده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر
موضوع مزايده : واگذاري سالن ورزشي عبدالحسين سعدي واقع در آخر سليمان خاطر روبروي ترمينال از طريق اجاره .

يکشنبه 7 مرداد 1397

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

(221)

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

دوشنبه 18 تير 1397

مزایده سالن ورزشی

(238)

نام و نشاني مزايده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر
موضوع مزايده : واگذاري سالن ورزشي عبدالحسين سعدي واقع در آخر سليمان خاطر روبروي ترمينال از طريق اجاره

يکشنبه 20 خرداد 1397