تاریخ : دوشنبه 16 مهر 1397
کد 118

فراخوان آگهي مزایده فروش ضایعات فولادی ساختمان قدیم اداره بهزیستی سراب عمومي يك مرحله اي شماره 100973006600001

الف ـ دعوت به مزایده به استناد آگهی مزایده مندرج در روزنامه کثیرالانتشار استان آذربایجان شرقی از شما دعوت می نماید با مطالعه دقیق و کامل و رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده در آن شرکت و قیمت پیشنهادی خود را اعلام فرمایید.
الف ـ دعوت به مزایده
به استناد آگهی مزایده مندرج در روزنامه کثیرالانتشار استان آذربایجان شرقی از شما دعوت می نماید با مطالعه دقیق و کامل و رعایت شرایط مندرج در اسناد مزایده در آن شرکت و قیمت پیشنهادی خود را اعلام فرمایید.
ب ـ موضوع مزایده و محل انجام آن
موضوع مزایده فروش ضایعات فولادی ساختمان قدیم اداره بهزیستی سراب مطابق فهرست موجود که متقاضیان موظفند در مهلت مقرر در موارد آتی از طریق سامانه الکترونیک دولت http://setadiran.ir/setad/cms  دریافت نمایند. محل اجرای موضوع مزایده و تحویل، واقع در خیابان چمران جنب اداره فرمانداری اداره بهزیستی سراب مي‌باشد.
تلفن تماس جهت رؤیت اقلام:04143225040
ج- تضمين شركت در مزايده:
1- ارائه  فیش واریزی از طریق سامانه الکترونیکی دولت به مبلغ 000/250/28ريال  به حروف  بیست و هشت میلیون دویست و پنجاه هزار ریال  (این مبلغ بطور تقربیی محاسبه شده است ) در وجه اداره كل بهزيستي استان یا اصل فیش واریزی به حساب 2173450404003  تمرکز وجوه سپرده اداره کل بهزیستی نزد بانک ملی شعبه دارایی جنوب غرب تبریز به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی است. شرکت کننده موظف است اصل رسید پرداختی وجه  را در پاكت  "الف" قرار داده و تحويل دبیرخانه بهزیستی شهرستان سراب نمايند.
تبصره 1: سپرده نفرات اول و دوم تا  آخرین مرحله فروش  نزد اداره بهزيستي نگهداري خواهد شد و در صورتی که نفر اول از انعقاد قرارداد خودداری کند و اختلاف نرخ بین نفر اول و دوم بیش از 5 درصد پیشنهاد نفر اول نباشد، سپرده وی به نفع بهزیستی ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد و اگر نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری کند، سپرده او نیز ضبط و با رعایت مراتب مذکور با نفر سوم قرارداد منعقد خواهد شد.
3- مبلغ کل قرارداد  به علت مشخص نبودن وزن ضایعات معلوم نمی باشد . و برنده براساس قیمت اعلامی هر کیلو یا واحد مشخص شده و مبلغ کل مزایده بعد از توزین مشخص  و نیز در سامانه اعلام خواهد شد.
4- برنده مزايده فردي خواهد بود كه بالاترين قيمت پيشنهادي را ارائه نمايد.
ه- اطلاعات زمانی و مکانی مزايده : 
تاریخ آگهی22/07/1397
مهلت بازدید از تاریخ 22/07/1397 تا مورخ 02/08/1397  از ساعت 09:00 الی 14:00
مهلت ارائه پشنهاد02/08/1397 از ساعت 08:00مورخ 04/08/1397 تا ساعت 19:00
زمان بازگشایی 05/08/1397  راس ساعت 10:00
زمان اعلام برنده 06/08/1397 ساعت 13:00
مهلت دریافت مزایده از سامانه 02/08/1397 ساعت 10:00
مکان گشایش پاکتها در محل  اتاق  ریاست اداره بهزیستی شهرستان  سراب خواهد شد .
تبصره: حضور نمايندگان شركت كننده در مزايده در جلسه گشايش پاكتها با هماهنگي قبلي و معرفي نامه مربوطه بلامانع است
هزينه هاي كارشناسي مزايده و چاپ آگهی در روزنامه بر عهده شخص حقیقی/حقوقی برنده خواهد بود .
 
جهت شرکت در مزایده و دسترسی اطلاعات بیشتر به سامانه الکترونیکی دولت https://etend.setadiran.ir/etend مراجعه فرمایید.
  متقاضیان می توانند جهت دریافت آگهی به سایت اینترنتی اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی به
آدرس www. eawo . ir   و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttps://etend.setadiran.ir/etend مراجعه نمایند .  
                                                                                                   اداره کل بهزيستي استان آذربايجانشرقي        
 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 16 مهر 1397
  • ساعت 11
  • توسط خانم لیوارجانی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh