تاریخ : شنبه 11 اسفند 1397
کد 189

فراخوان عمومی سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28--سراب

در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید. لذا اداره کل بهزیستی استان در نظر دارد قسمتی از ساختمان اداره بهزیستی بناب واقع در شهرستان  سراب را طبق شرایط ذیل واگذار نماید .
در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید. لذا اداره کل بهزیستی استان در نظر دارد قسمتی از ساختمان اداره بهزیستی بناب واقع در شهرستان  سراب را طبق شرایط ذیل واگذار نماید .
شرایط عمومی:
1-متقاضیان بایستی دارای مجوز فعالیت از سازمان بهزیستی جهت فعالیت در راستای اهداف سازمان بهزیستی طبق ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشند.
2-متقاضیان فاقد شغل ،  بازخریدها یا بازنشسته های سازمان در اولویت هستند.
3-کلیه ضوابط و دستورالعمل ها و مقررات مربوط به مراکز و واحدهای مذکور که توسط معاونتهای تخصصی سازمان بهزیستی کشور به استانها ابلاغ گردیده برای متقاضی که در آن واحدها فعالیت سازمان را انجام می دهد لازم الاجرا می باشد.
4-هزینه کارشناس رسمی دادگستری  وآگهی از متقاضی منتخب اخذ خواهد شد.
5-مدت زمان قراردادها یکساله بوده و با ارائه تقاضای مجدد متقاضی و به همراه گزارش حسن عملکرد ناظر قرارداد
 ( بهزیستی شهرستان مربوطه ) تمدید قرارداد توسط کمیته واگذاری استان انجام می گردد..
6-مرکز واگذار شده می بایست در چهارچوب ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی و بر اساس موازین شرعی و قانونی و  مقررات خاص سازمان بهزیستی مورد استفاده قرار گیرد.
7-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ومتقاضی حق هر گونه اعتراض یا ایراد را از خود سلب می نماید . 
8-متقاضیان بعلاوه بر شرایط عمومی فوق بایستی دارای شرایط اختصاصی مورد واگذاری نیز باشند .
9-متقاضیان بایستی در خواستهای خود را کتباً به همراه مستندات ومجوزهای لازم در مهلت مقرر به اداره بهزیستی   شهرستان مربوطه ارایه نمایند .
10-اداره کل بهزیستی در رد یا قبول پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار است
 
شرایط اختصا صی :
نام محل واگذاری آدرس شهرستان اهداف واگذاری مهلت دریافت پیشنهادات
قطعه زمین شهرستان سراب سراب خدماتی از تاریخ 12/12/97 تا پایان روز اداری 18/12/97
 
 
 
  • نوشته شده
  • در شنبه 11 اسفند 1397
  • ساعت 10
  • توسط خانم لیوارجانی
  • ویرایش شده
  • در شنبه 11 اسفند 1397
  • ساعت 11
  • توسط خانم لیوارجانی
نظرات شما
captcha refresh