تاریخ : چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398
کد 214

فراخوان آگهي مزایده عمومي يك مرحله اي شماره ۱۰۹۸۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱

نام و نشاني مزایده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر الف – موضوع مزايده : فروش ضایعات فولادی ساختمان قدیم اداره بهزیستی سراب واقع در خیابان چمران جنب اداره فرمانداری
فراخوان آگهي مزایده عمومي يك مرحله اي شماره ۱۰۹۸۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱
 
نام و نشاني مزایده  گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر
    الف موضوع مزايده :
فروش ضایعات فولادی ساختمان قدیم اداره بهزیستی سراب واقع در خیابان چمران جنب اداره فرمانداری
ب شرايط مزايده :
  1. کلیه آهن آلات موجود از قبیل تیرآهن ها ، لوله ، درب ، پنچره و..... از قرار هر کیلو گرم 34000 ریال .
2-کلیه درب و پنچره آلو مینیومی که بوسیله میلگرد مونتاژ شده اند از قرار هر کیلوگرم 155000 ریال
قیمتهای  ارائه شده در 2 بند فوق مربوط به قیمت های کارشناس رسمی دادگستری می باشند.
شرایط شرکت در مزایده:
-شركت كنندگان در مزايده نبايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي باشند .
-اداره کل بهزيستي در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات رسيده بدون ذكر دليل مختار است .
-به پيشنهادات مشروط - مبهم ، مخدوش و ناقص و قلم خورده يا لاك گيري شده و بدون سپرده شركت در مزايده ترتيب اثر داده نخواهد شد .
-هزينه هاي كارشناسي مزايده و چاپ آگهی مورد اجاره بر عهده شخص حقیقی/حقوقی برنده خواهد بود .
-حداقل تعداد شرکت کننده در مزایده جهت اعلام برنده و بازگشایی پاکتها یک شخص(حقیقی/حقوقی) می باشد
ج- تضمين شركت در مزايده:
واریز مبلغ 000/000/60ریال معادل(شش ملیون تومان)به حساب موجود در سامانه از طریق همان سامانه به عنوان سپرده شرکت در  مزایده پرداخت گردد.
2- سپرده نفرات اول و دوم تا  عقد قرارداد  نزد اداره بهزيستي نگهداري خواهد شد در صورتيكه نفرات اول و دوم ظرف مدت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به نفع بهزيستي ضبط خواهد شد.
3- برنده مزايده فردي خواهد بود كه بالاترين قيمت پيشنهادي را ارائه نمايد.
ـ كليه موارد مندرج در قانون محاسبات عمومي كشور و قانون برگزاري مزايده در گشايش پاكتهاي مزايده و تعيين برنده مورد لحاظ قرار خواهد گرفت .
-مواردی که در این برگ شرایط لحاظ نشده است تابع مقررات عمومی و اداری مالی دولت می باشد .
-جهت بازدید با آقای مرتضی جمالی (09141302421)هماهنگی نمایید.
مهلت و محل اعلام قیمت  مزایده :
مهلت بازدید از 05/02/1398 الی 20/02/1398
مهلت ارائه پیشنهاداز 08/02/139/ الی 20/02/1398
زمان بازگشایی 21/02/1398 راس ساعت 10:30
  متقاضیان می توانند جهت دریافت جزئیات آگهی  به سایت اینترنتی اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی به
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttps://etend.setadiran.ir/etend مراجعه نمایند .  
                                                                                                   اداره کل بهزيستي استان آذربايجانشرقي        
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398
  • ساعت 09
  • توسط مدیر پرتال
  • ویرایش شده
  • در چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398
  • ساعت 10
  • توسط مدیر پرتال
نظرات شما
captcha refresh