تاریخ : يکشنبه 7 مرداد 1397
کد 47

واگذاري سالن ورزشي عبدالحسين سعدي

نام و نشاني مزايده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر موضوع مزايده : واگذاري سالن ورزشي عبدالحسين سعدي واقع در آخر سليمان خاطر روبروي ترمينال از طريق اجاره .
نام و نشاني مزايده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر
موضوع مزايده : واگذاري سالن ورزشي عبدالحسين سعدي واقع در آخر سليمان خاطر روبروي ترمينال از طريق اجاره .
نوع تضمين شركت در مزايده : ارائه یک فقره ضمانت نامه  بانکی به مبلغ   57/000/000ريال معادل پنجاه و هفت میلیون ریال در وجه اداره كل بهزيستي استان .
مجوز مورد نياز شركت در مزايده : مجوز فعالیت (پروانه فعالیت از اداره کل ورزش و جوانان ویا هیئت های ورزشی باشد)و سایر اختیارات قانونی راجع به موضوع فعالیت داشته باشد . توان انجام كار و داشتن گواهي ورزشي از تربيت بدني يا دارا بودن مدرك تحصيلي مرتبط با تربيت بدني / مربيان ورزشي با ارايه مدرك معتبر يا پروانه فعاليت خدماتي در زمینه ورزش / اشخاص حقوقي با ارائه آخرين تغييرات اساسنامه و آخرين تغييرات آگهی تغييرات صاحبان امضا مجاز مندرج در روزنامه رسمی .  
مهلت و محل تحويل اسناد مزايده :
مهلت دریافت اسناد از دبیرخانه اداره کل بهزیستی استان تامورخ  1397/05/10تا ساعت 14:00
مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادبه دبیرخانه اداره کل بهزیستی استان  مورخ1397/05/21 تا ساعت 14:00(بعد از تحویل رسید دریافت نمایند.)
زمان بازگشایی پاکتها : مورخ1397/05/22 راس ساعت 10:00
اعتبار مزایده 1397/06/30تا ساعت 23:00 خواهد بود.
مکان گشایش پاکتها در محل  اتاق معاونت پشتيباني و منابع انساني خواهد شد .
تبصره: حضور نمايندگان شركت كننده در مزايده در جلسه گشايش پاكتها با هماهنگي قبلي و معرفي نامه مربوطه بلامانع است.
 • تبصره 1 : هزينه هاي كارشناسي و چاپ آگهی  به عهده برنده مزايده مي باشد.
 • به پيشنهادات مبهم و مخدوش و ناقص و قلم خورده يا لاك گيري شده و مشروط و بدون سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 • مبلغ پايه اجاره بهاي ماهيانه  95/000/000  ريال معادل  نودو پنج  میلیون ريال مي باشد .
  -  ضمنا شماره تلفن09363774495 وحید کاسبی جهت پاسخگوي سوالات مي باشد .
 
                                                                                                   اداره کل بهزيستي استان آذربايجانشرقي
                                                                         
 • نوشته شده
 • در يکشنبه 7 مرداد 1397
 • ساعت 10
 • توسط مدیر پرتال
 • ویرایش شده
 • در يکشنبه 7 مرداد 1397
 • ساعت 10
 • توسط مدیر پرتال
نظرات شما
captcha refresh
برچسب ها