تاریخ : يکشنبه 2 آذر 1399
کد 775

فراخوان تأسیس مرکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست (بخش شیرخوارگاه)

سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد به استناد بند 2 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره 900/99/70701 مورخ 99/6/26معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، کیفیت خدمات‌رسانی به کودکان بی‌سرپرست را در بخش شیرخوارگاه با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش غیردولتی ارتقاء بخشد.
سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد به استناد بند 2 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره 900/99/70701 مورخ 99/6/26 معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، کیفیت خدمات‌رسانی به کودکان بی‌سرپرست را در بخش شیرخوارگاه با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش غیردولتی ارتقاء بخشد.
بدین منظور از مؤسسات خیریه و اشخاص حقوقی واجد شرایط ذیل به منظور تأسیس و اداره مرکز شبانه‌روزی کودکان بی‌سرپرست(بخش شیرخوارگاه) دعوت به همکاری می نماید:


* مؤسسه خیریه متقاضی می‌بایست دارای پروانه تأسیس مؤسسه غیرانتفاعی از سازمان بهزیستی باشد.

* دارای توانمندی اقتصادی بوده و به منابع دولتی وابستگی نداشته باشد.

* هیچ گونه وابستگی سیاسی و حزبی و اهداف انتقاعی نداشته باشد.

* سابقه فعالیت مثبت و مؤثر در حوزه شبه‌خانواده داشته باشد.

* دستورالعمل مربوطه را به طور کامل مطالعه نموده و شرایط آن را پذیرفته باشد.


کلیه مؤسسات غیردولتی واجد شرایط فوق می توانند از تاریخ 1399/09/01 لغایت 1399/09/10 به مدت ده روز به صورت حضوری درخواست خود را به اداره‌کل بهزیستی استان (معاونت امورجتماعی)  به نشانی تبریز چای کنار جنب پارک مسافر ارائه و ثبت نمایند.


دریافت دستورالعمل
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 2 آذر 1399
  • ساعت 09
  • توسط مدیر پرتال
  • ویرایش شده
  • در يکشنبه 2 آذر 1399
  • ساعت 09
  • توسط مدیر پرتال
نظرات شما
captcha refresh