تاریخ : يکشنبه 10 اسفند 1399
کد 944

تفاهم نامه همکاری مشترک اداره کل بهزیستی و انجمن حمایت از کودکان مستعد به تحصیل تبریز

تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی و انجمن حمایت از کودکان مستعد به تحصیل به امضاء رسید.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی در حاشیه امضای این تفاهم نامه اظهار داشت: در راستای اهداف مشترک انساندوستانه، همفکری و همکاری متقابل و ارتقای سطح آموزش و حمایت از کودکان نیازمند و بازمانده از تحصیل در تبریز، این تفاهم نامه با انجمن حمایت از کودکان مستعد به تحصیل تبریز تنظیم و به امضاء رسید.

وی افزود: کودکان سالم یا معلول جسمی بی سرپرست و بد سرپرست، کودکان کار و خیابانی، کودکان بازمانده از تحصیل، حمایت از کودکان نیازمند مستعد و بازمانده از تحصیل با معرفی بهزیستی و با اولویت کودکان بی سرپرست و مناطق کم برخوردار در اولویت پوشش انجمن خواهد بود.

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 10 اسفند 1399
  • ساعت 09
  • توسط خانم لیوارجانی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh