برچسب شده با

برچسب شده با همایش سه ساله

برگزاری همایش سه ساله های حسینی در روز جهانی کودک

مطالب/ برگزاری همایش سه ساله های حسینی در روز جهانی کودک

                           
      برگزاری همایش سه ساله های حسینی در روز جهانی کودک به گزارش روابط عمومی بهزیستی آذربایجان شرقی ،همزمان با روز جهانی کودک همایش سه ساله های حسینی با حضور کودکان مهدهای سراسر استان برگزار شد.
سه شنبه 17 مهر 1397