برچسب شده با کودکان کار
مطالب/ اجرای طرح جمع آوری کودکان کار                            
      محسن ارشدزاده، مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی، در گفت‌وگو با گزارشگر فارس ضمن تأکید بر تشکیل کمیته‌ای برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی بر اساس مصوبه هیأت وزیران که با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان بهزیستی  با هدف ساماندهی کودکان کار و خیابانی انجام می‌گیرد تصریح کرد: در این زمینه در استان ما از اوایل سال ۱۳۹۶ برای ساماندهی کودکان کار و خیابانی تصمیم گرفته شد.
دوشنبه 7 آبان 1397