برچسب شده با

برچسب شده با تقدیر

افزایش کمک هزینه تامین مسکن خانواده های دارای دو عضو معلول روستایی

مطالب/ افزایش کمک هزینه تامین مسکن خانواده های دارای دو عضو معلول روستایی

                           
      افزایش کمک هزینه تامین مسکن خانواده های دارای دو عضو معلول روستایی مدیرکل بهزیستی استان در دومین شورای مدیریتی این اداره کل از افزایش کمک هزینه تامین مسکن خانواده های دارای دو عضو معلول روستایی خبر داد.
شنبه 12 آبان 1397