برچسب شده با

برچسب شده با هریس

خانه های کودکان و نوجوانان،مامن فرزندان بهزیستی

مطالب/ خانه های کودکان و نوجوانان،مامن فرزندان بهزیستی

                           
      خانه های کودکان و نوجوانان،مامن فرزندان بهزیستی مدیرکل بهزیستی استان در مراسم افتتاح «مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست دختر سرای کرامت»هریس،خانه های کودکان و نوجوانان بهزیستی را مامن فرزندان تحت پوشش در مقابل مشکلات و آسیبها دانست.
محسن ارشدزاده در این مراسم که همزمان با چهارمین روز دهه مبارک فجر با حضور فرماندار و خیرین شهرستان برگزار شد؛با اشاره به اینکه 1860 کودک بی سرپرست وبدسرپرست تحت پوشش بهزیستی استان می باشند ؛افزود :بیش از 1500 نفر از این کودکان

دوشنبه 15 بهمن 1397