برچسب شده با

برچسب شده با مجوز

اطلاعیه سازمان بهزیستی در خصوص صدور مجوز مهدهای کودک

مطالب/ اطلاعیه سازمان بهزیستی در خصوص صدور مجوز مهدهای کودک

                           
      اطلاعیه سازمان بهزیستی در خصوص صدور مجوز مهدهای کودک به اطلاع متقاضیان دریافت مجوز موافقت اصولی مهدهای کودک می رساند ؛با عنایت به ابلاغیه شماره 900/97/6790  مورخه 97/10/01 سازمان بهزیستی کشور از دی ماه 97 صدور مجوزهای فعالیتی مهدهای کودک  از طریق ثبت نام غیر حضوری و اقدام از دفاتر پیشخوان دولت انجام خواهد شد.برای این منظور
يکشنبه 5 اسفند 1397