برچسب شده با

برچسب شده با نظم ده

فعالیت ۴۵ هزار مرکز غیر دولتی سازمان بهزیستی در کشور

مطالب/ فعالیت ۴۵ هزار مرکز غیر دولتی سازمان بهزیستی در کشور

                           
      فعالیت ۴۵ هزار مرکز غیر دولتی سازمان بهزیستی در کشور مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با بیان این‌که بیش از ۴۵ هزار مرکز غیر دولتی سازمان بهزیستی در کشور وجود دارد، گفت: از این تعداد یک هزار و 700 مرکز غیر دولتی سازمان بهزیستی در آذربایجان شرقی راه اندازی شده است.
دوشنبه 21 بهمن 1398
واگذاری 93 درصد فعالیتهای بهزیستی به بخش خصوصی

مطالب/ واگذاری 93 درصد فعالیتهای بهزیستی به بخش خصوصی

                           
      واگذاری 93 درصد فعالیتهای بهزیستی به بخش خصوصی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی کشور در سومین شورای مدیریتی بهزیستی آذربایجان شرقی از واگذاری 93 درصد از فعالیتهای بهزیستی به بخش خصوصی خبر داد.
دوشنبه 21 بهمن 1398