برچسب شده با

برچسب شده با کودکان

در 1000 مهد کودک ۴۶ هزار کودک آذربایجان‌شرقی به مهد کودک می‌روند/ اکثر کودکان کار آذربایجان‌شرقی از خانواده‌های سالم و با توانایی کار هستند

مطالب/ در 1000 مهد کودک ۴۶ هزار کودک آذربایجان‌شرقی به مهد کودک می‌روند/ اکثر کودکان کار آذربایجان‌شرقی از خانواده‌های سالم و با توانایی کار هستند

                           
      در 1000 مهد کودک ۴۶ هزار کودک آذربایجان‌شرقی به مهد کودک می‌روند/ اکثر کودکان کار آذربایجان‌شرقی از خانواده‌های سالم و با توانایی کار هستند مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی گفت: ۴۶ هزار کودک در یک هزار مهدکودک استان مورد پذیرش قرار گرفته که تا پایان مهرماه این تعداد افزایش خواهد یافت.
سه شنبه 17 مهر 1397
معاونت امور اجنماعی

صفحات/ معاونت امور اجنماعی

                           
      معاونت امور اجنماعی
دوشنبه 7 خرداد 1397