برچسب شده با کودکان
مطالب/ در 1000 مهد کودک ۴۶ هزار کودک آذربایجان‌شرقی به مهد کودک می‌روند/ اکثر کودکان کار آذربایجان‌شرقی از خانواده‌های سالم و با توانایی کار هستند                            
      مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی گفت: ۴۶ هزار کودک در یک هزار مهدکودک استان مورد پذیرش قرار گرفته که تا پایان مهرماه این تعداد افزایش خواهد یافت.
سه شنبه 17 مهر 1397
صفحات/ معاونت امور اجنماعی                            
     
دوشنبه 7 خرداد 1397