آرشیو مناقصه ها و مزایده ها

فراخوان آگهي مزايده

فراخوان آگهي مزايده

(2732)

فراخوان آگهي مزايده ۱۰۹۹۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱

دوشنبه 24 آذر 1399
فراخوان آگهي مزايده اجاره ۵۰۹۹۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰2

فراخوان آگهي مزايده اجاره ۵۰۹۹۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰2

(2717)

اجاره مجموعه کارگاه تولیدی حمایتی اداره بهزیستی شهرستان مرند

چهارشنبه 1 مرداد 1399
در خصوص تاسیس مرکز  غیردولتی روزانه  آموزشی وتوانبخشی معلولان جسمی حرکتی درشهرستان اهر

اطلاعيه سازمان بهزيستي استان آذربايجانشرقي

در خصوص تاسیس مرکز  غیردولتی روزانه  آموزشی وتوانبخشی معلولان جسمی حرکتی درشهرستان اهر

(4080)

   سازمان بهزيستي استان آذربايجانشرقي در نظر دارد بر اساس نتايج نياز سنجي انجام گرفته و به استناد ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي و مصوبه كميسيون استاني صدور پروانه ها در راستاي سياست گسترش مراكز غير دولتي مورد نياز در چهار چوب اجرايي ساختن اصل 44 قانون اساسي، اقدام به شناسايي افراد واجد شرايط تاسيس مراکز توانبخشی و موسسات خیریه توانبخشی با هدف حمایت و خدمت رسانی به افراد کم توان در سطح  استان به شرح جدول ذيل نمايد.

چهارشنبه 11 تير 1399
واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

فراخوان عمومی چشم انداز سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی

واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

(2931)

در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید. لذا اداره کل بهزیستی استان در نظر دارد قسمتی از ساختمان چشم انداز واقع در شهرستان تبریز را طبق شرایط ذیل واگذار نماید .

يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

فراخوان عمومی جلفا سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی

واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

(156)

در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید. لذا اداره کل بهزیستی استان در نظر دارد قسمتی از ساختمان اداره بهزیستی واقع در شهرستان جلفا را طبق شرایط ذیل واگذار نماید .

يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

فراخوان عمومی بناب سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی

واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

(118)

در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید. لذا اداره کل بهزیستی استان در نظر دارد واحد مسکونی واقع در شهرستان بناب را طبق شرایط ذیل واگذار نماید .

يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

فراخوان عمومی آبادانی مسکن سازمان بهزیستی آذربایجان شرقی

واگذاری مجتمعات بر اساس ماده 28

(132)

در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید. لذا اداره کل بهزیستی استان در نظر دارد واحد مسکونی واقع در شهرستان تبریز را طبق شرایط ذیل واگذار نماید .

يکشنبه 7 ارديبهشت 1399
فراخوان آگهي مناقصه 2099003400000001

فراخوان آگهي مناقصه 2099003400000001

(98)

موضوع مزايده : انتخاب پیمانکار برای اجرای سفت کاری و نازک کاری و تاسیات مکانیکی و الکتریکی مرکز نگهداری معتادان مواد مخدر

شنبه 23 فروردين 1399
فراخوان آگهي مزايده اجاره ۵۰۹۸۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱

فراخوان آگهي مزايده اجاره ۵۰۹۸۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱

(201)

نام و نشاني مزايده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي
موضوع مزايده : اجاره تالار اطلس اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

يکشنبه 20 مرداد 1398
فراخوان واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به بخش خصوص واجد شرایط

فراخوان واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به بخش خصوص واجد شرایط

(242)

فراخوان واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به بخش خصوص واجد شرایط

شنبه 25 خرداد 1398