09:24امروز : چهارشنبه 27 تير 1403

تاریخ : دوشنبه 6 دي 1400
کد 1116

مزایده عمومی ملک در سامانه الکترونیکی دولت

اداره کل بهزیستی استان آذر بایجان شرقی درنظر دارد طبق تصویب نامه بند(د) تبصره (12) قانون برنامه بودجه سال 1400 کل کشور ودراجرای جز2 بند (و) تبصره 2 ، با شماره مجوز 51/80508 مورخ 1400/06/02 ملک با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی در سامانه الکترونیکی دولت (ستادایران ) واقع در آدرس الکترونیکی ذیل بفروش برساند.
اداره کل بهزیستی استان آذر بایجان شرقی  درنظر دارد طبق تصویب نامه بند(د) تبصره (12) قانون برنامه بودجه  سال 1400  کل کشور ودراجرای جز2 بند  (و)  تبصره 2  ، با شماره  مجوز   51/80508  مورخ 1400/06/02 ملک با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی  در سامانه الکترونیکی دولت (ستادایران ) واقع در آدرس الکترونیکی ذیل بفروش برساند.                                                                       
علاقه مندان جهت شرکت می توانند  با عضویت در سامانه ستاد ایران و دریافت کد کاربری  سامانه مذکور هم اکنون از طریق مزایده عمومی شرکت نمایند.
 
قیمت کل کارشناسی ملک برای عرصه و اعیان : 64.334.050.000  ریال  تعیین شده است.


 
 
پلاک ثبتی اصلی و فرعی بخش مساحت(مترمربع) نشانی
ششدانگ پلاک ثبتی 63فرعی از 169 اصلی   49 سراب 12734/21 شهرستان سراب ،روستای بهرمان
 
 
 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 6 دي 1400
  • ساعت 08
  • توسط مدیر پرتال
  • ویرایش شده
  • در سه شنبه 7 دي 1400
  • ساعت 08
  • توسط مدیر پرتال
نظرات شما
captcha refresh