09:24امروز : پنجشنبه 30 فروردين 1403

تاریخ : شنبه 19 فروردين 1402
کد 1244

فراخوان آگهی مزایده اجاره یکساله استخرمهر(مرحوم صادقی اسفهلانی)

فراخوان آگهی مزایده اجاره یکساله استخرمهر(مرحوم صادقی اسفهلانی) ۵۰۰۱۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۷

فراخوان آگهی مزایده اجاره یکساله استخرمهر(مرحوم صادقی اسفهلانی)

5001003400000007

 

نام و نشانی مزایده گزار: اداره کل بهزیستی استان آذربایجانشرقی

موضوع مزایده : واگذاری اجاره یکساله استخرمهر( مرحوم صادقی اسفهلانی) متعلق به اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی  

علاقه مندان و واجدین شرایط به شرکت در مزایده می توانندجهت دریافت اسناد به آدرس  الکترونیکی https://eauc.setadiran.ir/eauc سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (قسمت مزایده) مراجعه نمایند.

                                          اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

  • نوشته شده
  • در شنبه 19 فروردين 1402
  • ساعت 10
  • توسط خانم لیوارجانی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh