تاریخ : يکشنبه 20 مرداد 1398
کد 273

فراخوان آگهي مزايده اجاره ۵۰۹۸۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱

نام و نشاني مزايده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي موضوع مزايده : اجاره تالار اطلس اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی
فراخوان آگهي مزايده اجاره ۵۰۹۸۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱
 
 
نام و نشاني مزايده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي
موضوع مزايده : اجاره تالار اطلس اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

علاقه مندان به شرکت در مزایده جهت دریافت اسناد به آدرس  https://eauc.setadiran.ir/eauc سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (قسمت مزایده) مراجعه نمایند.


 
                                          اداره کل بهزيستي استان آذربايجانشرقي
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 20 مرداد 1398
  • ساعت 10
  • توسط مدیر پرتال
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh