تاریخ : شنبه 23 فروردين 1399
کد 411

فراخوان آگهي مناقصه 2099003400000001

موضوع مزايده : انتخاب پیمانکار برای اجرای سفت کاری و نازک کاری و تاسیات مکانیکی و الکتریکی مرکز نگهداری معتادان مواد مخدر
نام و نشاني مناقصه گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي
موضوع مزايده : انتخاب پیمانکار برای اجرای سفت کاری و نازک کاری و تاسیات مکانیکی و الکتریکی مرکز نگهداری معتادان مواد مخدر واقع در جاده تبریز صوفیان بعد از روگذر مایان کمپ ماده 16 ساختمان در دست احداث مرکز نگهداری معتادان مواد مخدر.
علاقه مندان به شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد به آدرس  https://etend.setadiran.ir/etend سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (قسمت مناقصه) مراجعه نمایند.
                                          اداره کل بهزيستي استان آذربايجانشرقي
                                                                                
 
 
  • نوشته شده
  • در شنبه 23 فروردين 1399
  • ساعت 09
  • توسط خانم لیوارجانی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh