09:24امروز : چهارشنبه 27 تير 1403

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1399
کد 545

فراخوان آگهي مزايده اجاره ۵۰۹۹۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰2

اجاره مجموعه کارگاه تولیدی حمایتی اداره بهزیستی شهرستان مرند
نام و نشاني مزايده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي
موضوع مزايده : اجاره مجموعه کارگاه تولیدی حمایتی اداره بهزیستی شهرستان مرند  .
علاقه مندان به شرکت در مزایده جهت دریافت اسناد به آدرس  https://eauc.setadiran.ir/eauc سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (قسمت مزایده) مراجعه نمایند.
                                          اداره کل بهزيستي استان آذربايجانشرقي
                                                                                
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 1 مرداد 1399
  • ساعت 10
  • توسط خانم لیوارجانی
  • ویرایش شده
  • در ***
  • ساعت --
  • توسط
نظرات شما
captcha refresh
برچسب ها