09:24امروز : شنبه 18 آذر 1402

تاریخ : يکشنبه 20 خرداد 1397
کد 8

مزایده سالن ورزشی

نام و نشاني مزايده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر موضوع مزايده : واگذاري سالن ورزشي عبدالحسين سعدي واقع در آخر سليمان خاطر روبروي ترمينال از طريق اجاره
فراخوان آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي شماره 1/96
 
نام و نشاني مزايده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر
موضوع مزايده : واگذاري سالن ورزشي عبدالحسين سعدي واقع در آخر سليمان خاطر روبروي ترمينال از طريق اجاره .
نوع تضمين شركت در مزايده : ارائه یک فقره ضمانت نامه  بانکی به مبلغ   0/00/000/ 0 ريال در وجه اداره كل بهزيستي استان .
مجوز مورد نياز شركت در مزايده : مجوز فعالیت (پروانه فعالیت مرتبط با ورزش باشد )و سایر اختیارات قانونی راجع به موضوع فعالیت باشد . توان انجام كار و داشتن گواهي ورزشي از تربيت بدني يا دارا بودن مدرك تحصيلي مرتبط با تربيت بدني / مربيان ورزشي با ارايه مدرك معتبر يا پروانه فعاليت خدماتي در زمینه ورزش / اشخاص حقوقي با ارائه آخرين تغييرات اساسنامه و آخرين تغييرات آگهی مندرج در روزنامه رسمی .
مهلت و محل تحويل اسناد مزايده :
متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد  از مورخ 0/ 0/96 لغايت 0/0/  96در وقت اداری به بهزيستي استان واقع در بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر طبقه همكف اداره خدمات مراجعه نمايند. شركت كنندگان در مزايده بايستي  اسناد مزايده را از تاريح 0 / 0/96 لغایت   0/ 0/96  به دبيرخانه بهزيستي استان تحويل و رسيد دريافت نمايند.
تاريخ و محل باز گشايي پيشنهاد هاي رسيده : گشايش پيشنهادات راس ساعت 10 صبح مورخ 0 / 0/96 در اتاق معاونت پشتيباني و منابع انساني بهزيستي استان انجام خواهد پذيرفت .و حضور شركت كننده يا نماينده شركت در كميسيون با معرفي نامه و هماهنگي قبلي بلامانع است .
 • تبصره 1 : هزينه هاي كارشناسي   به عهده برنده مزايده مي باشد.
 •  به پيشنهادات مبهم و مخدوش و ناقص و قلم خورده يا لاك گيري شده و مشروط و بدون سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 • مبلغ پايه اجاره بهاي ماهيانه    000/000/0  ريال معادل                                                     ريال مي باشد .
  -  ضمنا شماره تلفن 36556764 دفتر اداره خدمات پاسخگوي سوالات مي باشد .
 
                                                                                                   اداره کل بهزيستي استان آذربايجانشرقي
                                                                                
 • نوشته شده
 • در يکشنبه 20 خرداد 1397
 • ساعت 12
 • توسط مدیر پرتال
 • ویرایش شده
 • در ***
 • ساعت --
 • توسط
نظرات شما
captcha refresh