امور اشتغال و کاریابی

اشتغال لازمه زندگي بشر است زيرا دوام و بقاي جامعه و زندگي هر فرد مستلزم كار و فعاليت است . اشتغال علاوه بر تامين معاش ،احترام ، اعتماد به نفس و سلامت ، تقويت روحيه ايجاد مي كند اما اشتغال در زندگي فرد معلول نقشي بيش از اينها ايفا مي كند .او را قادر مي سازد كه احساس سربلندي و قابليت نمايد و احساس كند كه او هم فرد مستقلي است .
به منظور توانمند سازي معلولين و مددجويان و استفاده از توانائي هاي آنان براي آموزش حرفه متناسب با وضعيت جسمي و ذهني و كسب درآمد براي خود و خانواده ايشان به مراكز فني و حرفه اي اداره كار ، مراكز توانبخشي و حرفه آموزي تحت نظارت بهزيستي راهنمائي و معرفي مي گردند .پس ازكسب مهارتهاي حرفه اي به صور مختلف وارد بازار كار مي شوند :
الف ـ استخدام در موسسات و سازمانهاي دولتي با استفاده از قانون جامع حمايت از حقوق معلولين .       
ـ از طريق آگهي استخدام در جرايد ، ارسال بخشنامه و به استناد ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولين پس از انجام مكاتبات و پي گيريهاي كارشناسان اشتغال معلولين واجد شرايط در ادارات و سازمانهاي دولتي جذب مي شوند .
ب ـ استخدام در بخش خصوصي با استفاده از تسهيلات كارفرمايي يا بيمه سهم كارفرما
ـ به منظور تشويق بخش خصوصي براي جذب معلولين و مددجويان تحت پوشش ، تسهيلات كارفرمايي ضمن عقد قرار دارد و اخذ تعهد محضري مانند تسهيلات وجوه اداره شده ـ اعتبارات منابع داخلي پرداخت مي گردد .
ج ـ خود اشتغالي از طريق :
 پرداخت كمك سرمايه كار
تسهيلات وجوه اداره شده
تسهيلات منابع داخلي بانكها
تسهيلات بنگاههاي كوچك اقتصادي
با توجه به مشكلات جذب افراد بيكار مخصوصاً معلولين و مددجويان در ادارات و سازمانهاي دولتي عده بيشماري از اين عزيزان متقاضي تسهيلات براي داير نمودن كارگاه كوچك براي توليد كالا ، خدمات و ورود مستقيم  به چرخه توليد و بازار رقابت با سايرين هستند . براي كمك و آماده كردن بستر مناسب به منظور مشاركت اين گروه از جامعه هدف در توليد ملي ، فعاليتهايي در داخل سازمان و بهزيستي و همچنين در ساير ادارات و موسسات انجام مي گيرد از قبيل :
1 ‌ـ شناسايي افراد مستعد جامعه هدف
2 ـ پيش بيني برنامه هاي اجرائي سالانه
3ـ برنامه ريزي و تامين منابع مالي ( ملي ـ استاني )
4ـ تجهيز منابع انساني ، تشكيل كميته هاي اشتغال شهرستانها و ستاد اشتغال استان و آموزش كارشناسان
5ـ بررسي پرونده هاي متقاضيان به منظور تاييد و تطبيق طرحهاي اشتغال زائي با موازين و مقررات : دستورالعملهاي اجرايي معاونتها  تخصصي بهزيستي ، عقد نامه ها ، تفاهم نامه هاي منعقده با ساير سازمانها ، مشاغل اشباع شده
6ـ تنظيم تفاهمنامه با سازمان كار و امور اجتماعي ، سازمان تعاون و صندوق مهر امام رضا (ع)
7ـ شركت فعال در جلسات گروه كارشناسي سازمان كار به منظور پي گيري و تائيد اوليه طرحهاي اشتغال جامعه هدف
8ـ شركت مستمر در جلسات كار گروه شهرستانها و استان به منظور تاييد نهايي طرحها و مطرح نمودن مشكلات جامعه هدف
9ـ ارسال طرحهاي اشتغال زائي و معرفي متقاضيان به بانكهاي عامل از طريق ليست ، Cd و اينترنت بررسي طرح توسط بانكهاي عامل   ، طرح پرونده در جلسات كارشناسي اداره كار تاييد نهايي در كارگروه شهرستانها و استان ، اعاده به بانك عامل جهت پرداخت تسهيلات ، اعمال نظارت توسط كارشناسان بانك ، وزارت كار و كارشناسان بهزيستي به منظور تحقق اهداف طرح و تخصيص يارانه .
د ـ تشكيل شركتهاي تعاوني مددجوئي