تاریخچه

تاریخچه :

     
خدمات خیریه در ایران قبلا توسط افراد مختلف و موسسات خیریه مختلف انجام شده و بخش محدودی از آن توسط دولت انجام شده است. مثال روشنی خدمات ارائه شده تحت عنوان سرمایه است. این فعالیت ها به تدریج به سازمان های سازمان یافته اعطا می شد و به طور منسجم تر خدمت می کردند. در ابتدای برنامه چهارم توسعه (1347 برنامه ریزی برای بخش رفاه) حدود 6 سازمان دولتی و 12 سازمان غیر دولتی و تعدادی از نهادهای خصوصی در سراسر کشور در زمینه خدمات رفاهی وجود داشت و اکثر آنها پشتیبانی دولتی معنی دار داشت. فعالیت های انجام شده توسط سازمان های غیردولتی گذشته مانند اداره خدمات اجتماعی سابق، انجمن شیر و هلال احمر سابق، انجمن ملی حفاظت از کودکان، موسسه خیریه به اصطلاح فرزها، مرکز حمایت از مادران و نوزادان و موسسات خصوصی از جمله وزارت کشور، وزارت کشاورزان، وزارت بهداشت، وزارت معارف، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت دادگستری در این زمینه اقداماتی انجام شد. اما علیرغم سرمایه گذاری های گسترده و تعدادی از نهادهای اجتماعی علاوه بر سیاست های اشتباه رژیم پیشین، به دلیل فقدان یک طرح جامع، سازمان هماهنگ کننده از طیف وسیعی از فعالیت ها و سرمایه گذاری ها استفاده نکرد.

 

     
بعد از پیروزی انقلاب، بخش رفاه یک بار دیگر عضو سازمان اداری شد. به عبارت دیگر، در سال 1358، تمام سازمان های دولتی و سازمان های غیر دولتی که در زمینه خدمات رفاهی فعالیت دارند، به وزارت بهداشت و رفاه ادغام شدند. این سازمانها عبارتند از:

سازمان رفاه ملی خانواده، انجمن رفاه و آموزشی برای کودکان و نوجوانان، حمایت از کودکان حمایت از کودکان، سازمان ملی رفاه نابینایان، سازمان رفاه ملی برای ناشنوایان، انجمن ملی حمایت از کودکان و انجمن توانبخشی، و نیز بخشی از فعالیت های برخی از سازمان های بازنشسته، از جمله مراکز رفاهی، خانواده، سازمان زنان پیشین و حمایت از خانواده های متاهل سازمان ملی خدمات اجتماعی، به معاون رفاه وزارت معارف وزارت بهداشت انتقال یافت.

• با تأسیس سازمان بهزیستی ایران در سال 1359، تمام فعالیت های رفاهی از وزارت بهداشت به سازمان انتقال یافت و فعالیت های خانه های فرهنگی روستایی از وزارت همکاری و روستایی امور مربوط به سازمان رفاه کشور.

• دفتر مرکزی و کارکنان راهنمایی جهت راهنمایی زنان محروم و کارگران جنسی به طور مستقیم تحت وزارت بهداشت و رفاه تاسیس شد. این فعالیت همزمان با ایجاد سازمان رفاه کشور به این سازمان منتقل شد.

به منظور اجرای مقررات مقررات 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اطمینان از برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی استانداردهای خدمات و استانداردها و توسعه دامنه برنامه های رفاهی در حمایت از حفاظت نشده خانواده ها و ارائه خدمات مختلف به کودکان (مراکز مراقبت از کودکان و غیره) و تأمین امکانات پیشگیری و توانبخشی معلولیت های جسمی و روحی و توانبخشی از زخمی های اجتماعی و حمایت و مراقبت از کودکان و کودکان بدون حفاظت و ناتوانی جنسی و افراد مسن نیاز دارند و منابع انسانی را آموزش می دهند. رفاه و خدمات رفاهی. تشویق مشارکت و مشارکت گروه های داوطلب و سازمان های غیر دولتی، سازمان رفاه کشور. ارائه خدمات مختلف به مشتریان نیاز به خدمات داوطلبانه برای رشد اقتصادی سریع، از جمله برنامه توسعه مشارکت زنان در امور اجتماعی، ... حمایت از خانواده ها و کودکان در احیای حمایت اجتماعی و حفظ سالمندان، معلولین و نیازمندان برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، معلولیت و مبارزه با اعتیاد و آگاهی عمومی به منظور دستیابی به اهداف برنامه های پیشگیری مشارکت در ارائه مسکن برای معلولین و نیازمندان برای حمایت و توانبخشی معلولان، از لحاظ ذهنی و جسمی خدمات به روستاییان نیاز به آموزش روستا برای آموزش کودکان روستایی

اهداف کلی:

1. انسجام و سازماندهی حمایت اجتماعی و خدمات.

2. اعتماد به آزادی و هویت جامعه به منظور توانمندسازی آنها.

3. کاهش آسیب اجتماعی و خشونت.

4. ایجاد افراد و گروه های اجتماعی.

5. گسترش مشارکت نهادهای مردمی.

6. ارتقاء رفاه، سلامت روان و كيفيت زندگي.

7. دستیابی به احساس رضایت از زندگی در تنظیمات شخصی و خانوادگی.

8. کاهش معلولیت.

9. تثبیت بنیاد و خانواده و توانمندسازی این نهاد مقدس.

10. فرهنگ توسعه و مشارکت و ایجاد حس تعلق اجتماعی. (ابراهیمی، 1390، ص 13)

 
وظایف اصلی

1- تهیه و ارائه خدمات پشتیبانی برای همه گروه های سنی، خانواده ها و افراد نیازمند از طریق ایجاد و گسترش واحدهای مناسب به شکل شبکه های رفاه کشور و بر اساس نیازهای محلی.

2. ارائه و ارائه خدمات فیزیکی، روانی، روانشناختی و اجتماعی برای توانبخشی و عدم توانبخشی از طریق مراقبت و مراقبت در واحدهای مناسب در سطح وظایف مرکزی و ولايتی سازمان.

3- بررسی مناطق و ارزیابی واحدهای پشتیبانی و واحدهای توانبخشی کشور به منظور گسترش خدمات کیفی و کیفی مربوط به محیط زیست و الزامات عینی هر منطقه.

4- تعیین و اعلام معیارها و معیارهای صریح و روشن برای ارائه خدمات حمایتی و خدمات توانبخشی به واحدهای تحت نظارت و سایر سازمان های غیر دولتی در چارچوب وظایف سازمانی.

5- تعیین و پیشنهادی شرایط سرپرستی و حقوقی برای حق ارائه خدمات رفاهی توسط واحدهای استانی سازمان و سایر ارائه دهندگان خدمات غیر دولتی و همچنین تعیین سهم دریافت کنندگان خدمات.

6. ارائه آموزش برای تهیه منابع انسانی واحدهای وابسته مربوطه
 
راه های تماس با سازمان :
 

آدرس : تبریز- چايكنار - بلوار استاد شهريار - جنب پارك مسافر - اداره کل بهزيستي استان آذربايجان شرقي

 

شماره تلفنهاي تماس :  با پيش شماره 041

تلفنخانه :  6556742 3       الي     6556745 3

شماره دور نگار : 6556760 3

روابط عمومي سازمان : 6556750 3

پست صوتي سازمان (ارتباط با مدير كل) :