واحد مشاوره و خدمات روانشناختی

واحد مشاوره وخدمات روانشناختي

دفتر مشاوره وخدمات روانشناختي

سازمان بهزيستي كشور به عنوان يكي از نهادهاي متولي رفاه اجتماعي ارائه خدمات مشاوره را يكي از راهبردهاي اساسي پيشگيرانه از آسيبهاي اجتماعي مي شناسد و با چنين ديدگاهي به راه اندازي و توسعه فعاليتهاي مشاوره و خدمات روانشناختي حضوري و تلفني همت گمارده است . در راستاي اين ماموريت سازماني دفتر مشاوره و خدمات رواشناختي معاونت پيشگيري بهزيستي كشور در سال 1371 اولين مركز مشاوره خود را در تهران داير كردو به تبع آن اولين مركز مشاوره تلفني و حضوري استان آذربايجان شرقي در سال 1374 با حضور يك نفر مشاور فعاليت خود را شروع كرده است و در سال 1376 تعداد مشا وران اين مركز به 5 نفر افزايش يافته و همزمان در اكثر شهرستانها واحد مشاوره در ادرات بهزيستي راه اندازي گرديد . شبكه جامع صداي مشا ور استان (خط 1480) با هدف ارائه مشاور تلفني به طور رسمي فعاليت خود را از سال 1382 شروع كرده و در حال حاضر با داشتن 13 خط تلفن0 148 و حضور كارشناسان مجرب روانشناسي و مشاوره خدمات خود را در سه شيفت كاري در تمام ايام هفته از ساعت 8 صبح الي 23 شب به تماس گيرندگان سراسر استان از مناطق شهري و روستايي ارائه مي كند و ماهانه بطور متوسط 3500 مورد در اين مركز خدمات مشا وره اي ارائه مي گردد . اين مركز در چند سال متوالي موفق به كسب رتبه اول كشوري از نظر كيفيت ارائه خدمات مشاوره اي گرديده است .

تعريف مشاوره

صاحب نظرات عرصه مشاوره و روانشناسي مشاوره را رابطه ياورانه منحصر به فرد تعريف مي كند كه در آن به مراجع فرصت ياد گرفتن . احساس كردن ، فكر كردن ، تجربه كردن و تغيير كردن به طريقي داده مي شود كه به نظر او مناسب مي باشد مشاوره فرآيندي براي شناخت دقيق تر رفتار است .

ـ اهداف مراكز مشاوره تلفني و حضوري

اهداف كلي :

پيشگيري از آسيبهاي روانشناختي و اجتماعي ، كاهش شيوع و بروز اختلالات رواني و پيامدهاي منفي ناشي از آن مي باشد .

اهداف جزئي:

-1 ارائه خدمات مشاوره اي و روانشناختي بصورت حضوري و تلفني به افراد دچار مشكل

-2 كمك به افراد براي شناخت توانايي هاي خود ، پذيرش خود، تغيير نگرش و كاهش يا رفع مشكلات فرد

-3‌ آشنا نمودن مراجعان و تماس گيرندگان با اصول و فرآيند مشاوره و نتايج آن

-5 كمك به افراد براي شناخت مشكل ، بررسي و تجزيه و تحليل آن و تصميم گيري و رسيدن به راه حل مناسب

-5 ارجاع مراجعين به مراكز تخصصي مربوط

 

-1 بخش مشاوره روانشناختي حضوري : كه شامل ارائه خدمات مشاوره فردي و گروهي ، مشاوره تحصيلي ، انجام آزمونهاي روانشناختي ، ارائه راهنمايي ، زوج درماني ، خانواده درماني ، رواندرماني و روانپزشكي به مراجعين مبتلا يا در معرض خطر آسيبها ، مشكلات و اختلالات رواني ـ اجتماعي و همچنين ارائه آموزش هاي گروهي ، سخنراني ، خدمات مددكاري و مشاوره حقوقي ميباشد . اين خدمات از طريق 19 مركز مشاوره دولتي و 82 مركز غير دولتي تحت نظارت سازمان بهزيستي در كل استان ارائه مي گردد .

فرآيند ارائه مشاوره و خدمات روانشناختي در مراكز مشاوره حضوري

واجدين شرايط

افرادي كه در طي زندگي خود به نوعي از نظر روحي و رفتاري دچار مشكل مي گردند

مدارك لازم

هيچ مدركي لازم نيست فقط تكميل فرم مشخصات مراجع كننده

مراحل انجام كار

1ـ پذيرش اخذ اطلاعات و تكميل فرم مشخصات مراجعين و تعيين وقت براي مشاوره

2ـ روانشناسي يا مشاوره ارزيابي ، مصاحبه و تشخيص اوليه ، ارائه مداخلات روانشناختي ، انجام آزمونهاي روانشناختي در صورت لزوم ارجاع به مددكار يا روانپزشك

3ـ مددكار : تكميل فرم مددكاري ، صدور دفترچه بيمه ، كمك نقدي يا غير نقدي ، اشتغال يا ارائه تسهيلات

واحد ذيربط

امور پيشگيري (مراكز مشاوره و خدمات دولتي و غير دولتي)

متصدي مربوطه

ـ متصدي پذيرش

ـ روانشناسي يا مشاور

ـ مددكار

ـ روانپزشك

مدت لازم براي انجام كار

هفته اي يك جلسه يك ساعته ، بسته به نوع مشكل از 4 جلسه تا 20 جلسه

زمان مراجعه

مراكز دولتي ، همه روزه در ساعات اداري به جز ايام تعطيل

مراكز غير دولتي ، همه روزه قبل از ظهر و عصر به جز ايام تعطيل

 

 

 

 

-2 بخش مشاوره تلفني (شبكه جامع صداي مشاور خط 1480): با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد مشاوره تلفني از جمله رايگان بودن و ضريب نفوذ بالا در بين مردم ، شبكه جامع صداي مشاور استان با هدف بهره گيري آحاد جامعه اعم از روستايي و شهري از خدمات تخصصي مشاوره روانشناختي در حال فعاليت مي باشد. مشاوران و روانشناسان اين بخش در زمينه هاي مختلف از جمله مشكلات فردي، تحصيلي ، تعارضات زناشويي، ارائه راهنمايي. مشاوره پيش از ازدواج ، مشاوره كودك و نوجوان مشاوره تربيتي و تشخيص و ارجاع به مراكز تخصصي و ... به ارائه خدمات مشغول مي باشند .

فرآيند ارائه خدمات مشاوره اي در مركز جامع صداي مشاور استان (0 148)

 

واجدين شرايط

افرادي كه جهت رفع مشكلات رواني ـ اجتماعي خود نياز به راهنمايي و مشاوره تخصصي دارند و با صداي مشاوره يا خط 148 تماس مي گيرند

مدارك لازم

تكميل فرم مشخصات تماس گيرندگان (فرم شماره 1)

مراحل انجام كار

1ـ تشكيل پرونده يا فرم مشخصات تماس گيرندگان براي تماس اول و ارائه كد شناسائي مراجع و مشاور

2ـ ارزيابي ، مصاحبه و تشخيص اوليه مشكل مراجع

3ـ ارائه راهكارهاي اوليه تعيين زمان تماسهاي بعدي در صورت مرتبط بودن مشكل تماس گيرندگان با حوزه فعاليت تخصصي مشاوره و در غير اينصورت ارجاع به مشاورين تلفني با تخصص مرتبط

4ـ ارجاع به مشاوره حضوري

5ـ در موارد بحراني از قبيل خودكشي ارجاع به مركز مداخله در بحران

واحد ذيربط

معاونت امور پيشگيري

متصدي مربوطه

ـ گروه مشاورين ـ كارشناس ناظر

مدت لازم براي انجام كار

طول زمان مشاوره بين 15 تا 45 دقيقه و معمولاً طول مشاوره 4 جلسه مي باشد .

زمان مراجعه

در ايام هفته از ساعت 8 صبح الي 23 شب

 

 

-3 بخش خدمات مددكاري : اين خدمات با هدف مشاوره مددكاري و راهنمايي مراجعين كه در زمينه مسائل آسيبهاي فردي ، خانوادگي واجتماعي از قبيل طلاق ، بزهكاري ، مشكلات زناشويي، ازدواج ، مسائل ارتباطي و ... دچار مشكل يا در معرض خطر ارائه مي گردد . كارشناسان اين بخش تلاش دارند راهكارهاي مناسبي جهت بهبود شرايط زندگي مراجعان و افزايش توانايي و قابليت آنان در سازگاري با شرايط موجود و همچنين جلب حمايت خانوادگي به منظور حل شكل مراجعان و ارائه ياري برگ مشاوره براي استفاده مراجعان از خدمات مشاوره اي مراكز غير دولتي به صورت رايگان ، يكي ديگر از خدمات اين بخش مي باشد .

برنامه آموزش مهارتهاي زندگي

همه كودكان در زندگي خود با استرسهاي شديدي روبه رو مي شوند كه بخشي از اين استرسها ناشي از تغييرات رشدي بهنجار كودكي مي باشد مانند رشد و تغييرات هورموني و هم چنين بخشي ديگر از استرس ها ناشي از ارتباط كودك با والدين و اجتماع مي باشد ، مانند فراق والدين ، طلاق ، نقل و انتقال خانواده ها ، تغيير مدرسه ، بيماريهاي جسماني ، مزمن شديد و غيره . امروزه علي رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوه هاي زندگي بسياري از افراد در رويارويي با مسائل زندگي ، فاقد توانايي هاي لازم و اساسي هستند و همين امر آنان را در مواجه با مسائل و مشكلات زندگي روزمره و مقتضيات آن آسيب پذير نموده است .

پژوهش هاي بي شماري نشان داده است كه بسياري از مشكلات بهداشتي و اختلالات رواني عاطفي ، ريشه هاي رواني ـ اجتماعي دارد . علاوه بر اين ساير پژوهش ها عزت نفس پايين ، ناتواني در بيان احساسات و فقدان مهارتهاي ارتباطي را عوامل مهم بسياري از مشكلات فردي ما نند سوء مصرف مواد ، بزهكاري ، بي بند و باري جنسي ، رفتارهاي مخاطره آميز و خشونت مي دانند . لذا سازمان جهاني بهداشت به منظور ارتقاي سطح بهداشت رواني و پيشگيري از آسيبهاي رواني اجتماعي ، برنامه اي را به عنوان آموزش مهارتهاي زندگي تدارك ديد . از آنجا كه مدرسه قوي ترين نهاد بعد از خانواده محسوب مي شود و مي تواند اثر عميقي بر كودكان و خانواده ها و حتي اجتماع داشته باشد . و با توجه به اين كه تقريباً تمام كودكان در دوره اي از زندگي خود به مدرسه مي روند اين برنامه از سال 1993 در مدارس اجرا گرديده است نتايج پژوهش ها و ارزيابي ها نشان داده است كه برنامه مهارتهاي زندگي اثرات دراز مدت و عميقي را بر كودكان و نوجوانان داشته است .

هدف برنامه مهارتهاي زندگي اين است كه فرصت هايي را براي كودكان و نوجوانان فراهم سازد تا آنان علي رغم كسب توانايي هاي خواندن و نوشتن و ... توانايي ها و مهارتهايي را براي زندگي در مدرسه كسب كنند .

محتواي آموزش

آموزش مهارتهاي ده گانه : خود آگاهي، همدلي ، روابط بين فردي، روابط اجتماعي ، حل مسئله ، تصميم گيري ، مقابله با هيجانات منفي ، مقابله با استرس ، تفكر نقادانه ، تفكر خلاق ، اين آموزش ها در قالب كتاب كاردانش آموز و راهنماي معلم در هر پايه تحصيلي تدوين گرديده است مي باشد .

شيوه آموزش :

آموزش گروهي و مشاركتي مبتني بر فعاليت با استفاده از فعاليتهايي چون ايفاي نقش ، بحث و گفتگو، بيان خود ، تبادل تجربيات ، فعاليتهاي نوشتاري ، داستان نويسي.

پيامدهاي آموزش مهارتهاي زندگي

ـ كسب دانش در زمينه ي بهداشت و سلامت روان

ـ تغيير نگرش نسبت به موضوعات فردي، اجتماعي و سلامت

ـ تغيير رفتار در رفتارهاي بهداشتي

ـ رشد عزت نفس و اعتماد به نفس و ساير شاخص هاي بهداشت روان

ـ اكتساب مهارتها و رشد توانايي هاي رواني ـ اجتماعي

ـ رشد و بهبود متغيرهاي مربوط به مدرسه مانند : فضاي مدرسه ، رفتار دانش آموزان در كلاس

ـ عملكرد تحصيلي ، بهبود رابطه كودك با همسالان و معلمان

ـ تغيير در رفتارهاي اجتماعي و رفتار سلامت مانند :

ـ كاهش استفاده از سيگار و مواد مخدر و دارو ،

ـ كاهش خشونت ، كاهش تمايلات خودكشي

فرآيند آموزش مهارتهاي زندگي

واجدين شرايط

دانش آموزان ، دانشجويان، كارمندان و خانواده

مدارك لازم

كتب و بسته هاي آموزشي

واحد ذيربط

بهزيستي كليه شهرستانها

متصدي مربوطه

كارشناسان پيشگيري شهرستانها

مدت لازم براي انجام كار

40 ساعت

زمان مراجعه

در طول سال تحصيلي

 

برنامه آموزش پيش از ازدواج

از دهه پنجاه ميلادي در كشورهاي غربي آموزش زندگي خانواده مورد توجه قرار گرفت . بعد از افزايش آمار طلاق در نيمه دوم قرن بيستم توجه دانشمندان و علماي سياسي به مسئله خانواده و حفظ آن بيش از پيش جلب شد و استراتژي از دهه هشتاد به بعد رو به تغيير نهاد و اين استراتژي به سمت آموزش پيش از ازدواج تغيير كرد .

برنامه آموزشي پيش از ازدواج از سال 1381 از حوزه معاونت امور پيشگيري بعنوان يك برنامه پيشگيري و ارتقايي آغاز شد كه هدف نهايي برنامه آموزشي به همه نوجوانان و جوانان با هدف ارتقاي توانمندي هاي فردي آنها در انتخاب همسر و تشكيل خانواده موفق مي باشد .

اهداف :

الف) پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي نهاد خانواده

-1 پيشگيري از طلاق

-2 پيشگيري از انحراف جنسي

-3 پيشگيري از اعتياد

-4 پشگيري از همسر آزاري

-5 پيشگيري از كودك آزاري

-6 پيشگيري از خود كشي

-7 پيشگيري از آبستني زود رس

ب) ارتقاي سلامت اجتماعي اعضاي خانواده

-1 ارتقاي احساس رضايت از زندگي خانوادگي

-2 ارتقاي دانش افراد در مورد خانواده بصورت يك كل

-3 ارتقاي توانمندي افراد در انتخاب همسر مناسب

-4 ارتقاي مهارتهايي كه در جهت تقويت و ثبات خانواده نقش دارند

-5 آشنايي با مشكلات سال اول ازدواج براي كمك به انطباق بهتر همسران

-6 آشنايي با مشكلاتي كه همراه با به دنيا آمدن فرزند به خانواده و روابط بين فردي وارد مي شود .

محتواي آموزشي

در حوزه آموزشي پيش از ازدواج سر فصلهاي آموزشي به شرح ذيل مي باشد :

ضرورت آموزش پيش از ازدواج آشنايي ، عشق ، نتخاب همسر ، دوران نامزي، سال اول زندگي مشترك

فرآيند آموزش پيش از ازدواج

واجدين شرايط

پسران و دختران مجرد

مدارك لازم

كتب و بسته هاي آموزشي

مراحل انجام كار

ـ هماهنگي با مدارس دانشگاه ها سربازخانه ها براي گروهمايي گروه هدف

ـ آموزش گروه هدف

واحد ذيربط

بهزيستي كليه شهرستانها ـ مراكز مشاوره خصوصي و دولتي

متصدي مربوطه

كارشناسان پيشگيري و مشاوره

مدت لازم براي انجام كار

30 ساعت

زمان مراجعه

در طول سال

 

 

 

طرح آموزش زندگي خانواده (FLE)

تحولات اخير و روند رو به گستش تغييرات زندگي ، نهاد خانواده را در معرض تهديدهايي از قبيل افزايش آمار طلاق ، كاهش ازدواج، افزايش نارضايتي و تعارضات دروني خانواده و افزايش سن ازدواج قرار داده است . لذا در همين راستان حوزه پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي ، چندين سال است كه برنامه آموزش زندگي خانواده را در قالب برنامه هاي خود گنجانده است .

طرح غربالگری اضطراب کودکان 5 و 6 ساله

اختلال اضطراب کودکی پدید ه ای گذرا نبوده و درصورت عدم توجه و درمان تا سنین نوجوانی و بزرگسالی ادامه می یابدو موجب افت عملکرد تحصیلی ،اجتماعی و شغلی می شودو یا منجر به افسردگی و دیگر مشکلات خواهد گردید.

لذا در راستای کاهش و کنترل مشکلات ناشی از اضطراب کودکی طرح غربالگری اضطراب کودکان در مهد های کودک شهرستان تبریز  به صورت پایلوت از سال 93 در حال اجرا میباشد.

طرح محب (حمایت های روانی – اجتماعی در بلایا)

در راستای کاهش اثرات روانی حوادث  و بلایای طبیعی و اجتماعی ، بهزیستی اقدام به تشکیل تیم های فوریتی مداخله در بحران در قالب تیم های محب نموده است که هر تیم متشکل از روانشناسان ، مشاوران و مددکاران داوطلب میباشد که در زمان وقوع حوادث اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای  و مددکاری به آسیب دیدگان می نمایند.

 

ليست مشخصات مراكز غير دولتي مشاوره و خدمات روانشناختي بهزيستي استان

ردیف

نام شهرستان

نام مرکز

نوع فعالیت

آدرس

تلفن

1

آذرشهر

سعادت

سلامت روان محلی

آذرشهر - گوگان - فلکه مرکزی کلنیک پزشکی دکتر باقری - طبقه 2

9366546710

2

آذرشهر

صدرا

مشاوره  3

آذرشهر - خ - امام - روبروی کوی پیرلر - مجتمع اسکان - طبقه 2

041-34235804

3

آذرشهر

سراي انديشه

مشاوره عمومی

آذرشهر - خ امام - كلنيك شفا

041-34226006

4

آذرشهر

فروغ اندیشه

سلامت روان محلی

آذرشهر  گوگان - خیابان امام - پاساژ چتر آبی - طبقه اول

041-34225656

5

آذرشهر

سعادت

سلامت روان محلی

آذرشهر - گوگان - فلکه مرکزی کلنیک پزشکی دکتر باقری - طبقه 2

09366546710

6

آذرشهر

صدرا

مشاوره  3

آذرشهر - خ - امام - روبروی کوی پیرلر - مجتمع اسکان - طبقه 2

041-34235804

7

اسکو

آرامش نو

مشاوره عمومی

اسکو - شهر جدید سهند - فاز 1 - میدان مادر - پاساژ گلدیس طبقه 2 واحد 6

09394612616

8

اهر

کوشا

مشاوره عمومی

اهر - خ - رسالت طبقه فوقانی داروخانه دکتر حسن پور

041-44237681

9

اهر

کوثر

سلامت روان محلی

اهر - میدان یادبود - ابتدای خیابان قدس - طبقه فوقانی عکاسی نور

041-44223045

10

اهر

روان پویا

مشاوره عمومی

اهر - میدان یادبود - روبروی قنادی سامان

041-44223799

11

اهر

حس آرامش

مشاوره عمومی

اهر-کلینیک شیخ الرئیس- طبقه دوم

 

 

44228774 -041 09144265669

 

12

اهر

طلوع امید

مشاوره کودکان استثنایی

اهر-خ یادبود- طبقه فوقانی عکاسی نادر

 

44238386 -041 09146906223

 

13

بناب

شهریار  بناب

مشاوره عمومی

بناب - خ- مطهری - خ- دانشجو - جنب منبع آب

041-37724039

14

بناب

شمیم آرامش

مشاوره عمومی

بناب - خ -مطهری - بالاتر از منبع آب - ساختمان زیتون طبقه اول

9391392041

15

بناب

رشد بناب

مشاوره  3

بناب - خیابان امام - ساختمان مروارید - طبقه دوم واحد 11

09143200889

16

بناب

شهریار  بناب

مشاوره عمومی

بناب - خ- مطهری - خ- دانشجو - جنب منبع آب

041-37724039

17

جلفا

زندگي

مشاوره عمومی

هاديشهر - خ شهيد باكري - ابتداي كوچه لاله - پلاك 41 طبقه دوم

4113368987

18

جلفا

روان پویش

مشاوره عمومی

جلفا - هادی شهر - فلکه خیام - ساختمان دکتر فیروز بخت

041-42042507

19

چاراویماق

آرام

سلامت روان محلی

چاراویماق - خیابان چایکنار - روبروی پارک ملت

09149330866

20

خداآفرین

ارس

مشاوره عمومی

خداآفرین - خمارلو خ امام

041-44663064

21

خداآفرین

رهنما

سلامت روان محلی

کلیبر - خدا آفرین - بخش منجوان - روستای عاشقلو - روبروی خانه سازمانی

9143268429

22

سراب

رشد

مشاوره عمومی

سراب - خ - فردوسی  شرقی - پاساژ الماس - طبقه اول

041-43234222

23

سراب

روان پویا

مشاوره عمومی

سراب خیابان  فردوسی غربی جنب کلینیک رها

041-43228638

24

سراب

آرامش

مشاوره عمومی

سراب- خیابان شهید بهشتی روبروی هنرستان شهید چمران - کوچه شفق 2

9366546710

25

شبستر

نشاط

مشاوره عمومی

شبستر -خ مطهری - ساختمان امید - طبقه 1

041-42425233

26

شبستر

راه سبز

سلامت روان محلی

شبستر- صوفیان - خیابان امام - روبروی مرکز مخابرات - طبقه 4 درمانگاه شفا

09142288610    42520223

27

عجب شیر

رهیافت

مشاوره عمومی

عجب شیر -  خیابان فاز دوم شریعتی -  طبقه اول ساختمان برادران علمی

91470663466

28

مراغه

افق

مشاوره2 عمومی

مراغه خ شيخ تاج پايين تر از حسينيه حاجي غفار  روبروي مسجد اكبر آباد

041-37253886

29

مراغه

نیک اندیش

مشاوره  3

مراغه - خ- خواجه نصیر - روبروی اداره پست - طبقه دوم پاساژ پاسارگاد

37249472

30

مراغه

آفتاب امید

مشاوره عمومی

مراغه - خ خواجه نصیر - ابتدای خ شهردار اسماعیلی ساختمان اندیشه  طبقه 2

37229879

31

مرند

محرم راز

سلامت روان محلی

بخش يامچي - خ امام - روبروي مسجد موصالو

041-42164484

32

مرند

همراز

مشاوره عمومی

مرند - خ- جلفا - جنب مسجد مومنلر - کوچه شهید ناطق - ساختمان نور - طبقه سوم

041-42271893

33

مرند

نیک اندیش

مشاوره عمومی

مرند - چهارراه المهدی - اول خیابان تختی - روبروی ساندویچی هاشم  پور - طبقه دوم محسنی - پلاک 101

041-42262383

34

مرند

پویا مهر

مشاوره عمومی

مرند - خیابان شهید رجایی - ساختمان المهدی - طبقه سوم

9147832806

35

مرند

مهرآفرین

مشاوره عمومی

مرند - خ- امام - پشت اداره برق - ساختمان پزشکان دکتر بینایی طبقه 2 - واحد 9

9104116478

36

ملكان

راه زندگي

مشاوره عمومی

ملكان-خ امام خ ازادي جنب تالار بيستون

041-37825103

37

ملکان

پویش

مشاوره عمومی

ملکان - خ -امام روبروی بانک سینا - جنب مطب دکتر خباز

041-37821136

38

ميانه

آران

مشاوره عمومی

ميانه میدان نماز -جنب داروخانه دکتر ناصری- طبقه 1

041-52226218

39

میانه

یاری

مشاوره  3

میانه - خیابان امام - کوچه شهید مهدی فردین - طبقه دوم آزمایشگاه پاستور

041-52237446

40

میانه

رشد نو

مشاوره  3

میانه - خیابان امام -کوچه نجارها - ساختمان سهند

9141248576

41

میانه

رایمند

مشاوره خانواده

میانه - خیابان امام جنب فروشگاه توفیقی - طبقه 1

 

09351550904   52247075

42

هریس

اندیشه نیک

سلامت روان محلی

هریس - شهر بخشایش - خیابان امام - آخر نعمتلو

4143443518

43

هریس

همراه

مشاوره  3

هریس - خیابان انقلاب - کوچه چمن - پلاک 6

4143434635

44

ورزقان

همراز

سلامت روان محلی

ورزقان - خ امام خمینی - روبروی هلال احمر - طبقه فوقانی غذا خوری نجفی

09147617797

45

تبريز

آرامش

مشاوره عمومی

تبریز- چهاراه آبرسان - کوچه مهرگان سوم - برج سفید - طبقه اول

041-33363730

46

تبريز

امین

مشاوره عمومی

هفده شهریور جدید ساختمان گلستان - طبقه 4

041-35563301

47

تبريز

بهاران

مشاوره عمومی

هفده شهریور جدید ساختمان آبان - طبقه 6

041-35565995

48

تبريز

پارسا

مشاوره عمومی

هفده شهریور جدید ساختمان پارسا-

041-35531318

49

تبريز

پندار

مشاوره عمومی

تبریز - چهارراه باغشمال - ابتدای خیابان باغشمال - پلاک 16

تعطیلی موقت

50

تبريز

سرشت

مشاوره  3

تبریز -17 شهریور جدید جنب برج سینا ساختمان بیمه معلم طبقه 4

35570828-041

51

تبريز

شکوفا

مشاوره عمومی

هفده شهریور جدید ساختمان عابدین -

041-35541663

52

تبريز

شهریار

مشاوره عمومی

هفده شهریور جدید-ساختمان بهار -

041-35555862

53

تبريز

پوریا

مشاوره عمومی

خیابان ارتش جنوبی - بالاتر از بیمارستان بهبود - ساختمان ماهان

041-35558008

54

تبريز

محب

مشاوره عمومی

هفده شهریور جدید برج امپراطور - طبقه همکف

041-35570868

55

تبريز

صدرا

مشاوره  3

آبرسان - چايكنار - جنب داروخانه خاور بن بست دانش پلاك 168

041-36557577

56

تبريز

پویش

مشاوره عمومی

هفده شهریور جدید - کوچه قند فروشان - پلاک 18

041-35546717

57

تبريز

سعادت

مشاوره عمومی

خ -هفده شهریور قدیم - مابین قطران و ابوریحان - پلاک 6

041-4762807

58

تبریز

شبنم

مشاوره  3

تبریز - باغمیشه - میدان ارغوان - درمانگاه آذرآبادگان - طبقه 4

041-36699409

59

تبریز

کوثر

مشاوره  3

تبریز - باغمیشه - کوی الهیه - دماوند 3 - پشت آپارتمان های هئیت علمی - مجتمع آموزشی صدرا

041-36674054

60

تبریز

مبین

مشاوره عمومی

تبریز-خ پاستور جدید - چهارراه حاج جبار نائب - برج ضرغام - طبقه 4 واحد c

041-35414452

61

تبریز

همراز

مشاوره عمومی

تبریز -پاستور جدید - کوچه حاج جبار نایب - روبروی کانون زبان ایران ساختمان جلم

041-35549661

62

تبریز

زندگی سبز

مشاوره عمومی

تبریز خ ولی عصر - جنب چتر آبی

041-33272745

63

تبریز

بلاش

مشاوره

عمومی

تبریز - خ-امام - چهارراه آبرسان - جنب هلال احمر ساختمان ایران کلنیک -طبقه 6

041-33377329

64

تبریز

کامیاب

مشاوره عمومی

تبریز - ائل گلی - کوی بهارستان - 8 متری پنجم - پلاک 140

041-33893339

65

تبریز

صفا

مشاوره عمومی

تبریز - 17 شهریور جدید - جنب بانک ملی - کوچه آقا علی

35561836-041

66

تبریز

حس ناب

مشاوره عمومی

تبریز- شریعتی جنوبی - تقاطع پاستور - طبقه زیر زمین

شروع به کار نکرده

67

تبریز

زندگی نو

مشاوره عمومی

تبریز - 17 شهریور جدید -برج امپراطور- طبقه سوم - واحد E

5558179-041

68

تبریز

رهگشا

مشاوره عمومی

تبریز - خ آزادی - جنب پمپ بنزین مارالان- ساختمان بهاران - طبقه اول

33373629-041

69

تبریز

رویش مهر

مشاوره3

تبریز - آبرسان - برج سفید - طبقه اول  واحد c

تغییر مکان بدون اطلاع

70

تبریز

امید

مشاوره عمومی

تبریز - 17 شهریور - روبروی بستنی وحید - ساختمان بهار - طبقه اول - واحد 1

35558699-041

71

تبریز

صنعت نفت

مشاوره عمومی

تبریز- بلوار استاد شهریار مجتمع رفاهی پتروشیمی ساختمان مرکز مشاوره

31151188-041

72

تبریز

اندیشه سبز

سلامت روان محلی

تبریز- خیابان 42 متری پل ارم- ساختمان شهرداری - طبقه سوم

32309066-041

73

تبریز

هنر زندگی

مشاوره عمومی

تبریز- خ- استاندارد آخر تختی - درمانگاه مهتاب

333273057-041

74

تبریز

یگانه

مشاوره  3

تبریز- خ - مخابرات - نبش سعدی - ساختمان جهان سیر

33322319-041

75

تبریز

ندای امید

مشاوره  3

تبریز- ولیعصر - خیابان قانون - ساختمان جزیره - واحد 3 - طبقه 3

33336492-041

76

تبریز

آفرینش

مشاوره2

تبریز- خ امام بارون آواک - بعد از مرکز بهداشت ساختمان آسا طبقه 1

شروع بکار نکرده

77

تبریز

امروز

مشاوره2

تبریز- ولیعصر - فلکه پروین اعتصامی - پایین تر از قنادی پاک - نبش کوچه تعاون اول

33282968-041

78

تبریز

آتیه تبریز

مشاوره2

تبریز- خ 17 شهریور - نرسیده به شریعتی - جنب بانک ایران زمین - ساختمان 717

35660010-041

79

تبریز

دنیای مطلوب

خانواده

تبریز - خیابان ولیعصر - خیابان اوحدی - برج اساتید - واحد 6e

35575985-041

80

تبریز

اندیشه نو

تحصیلی تربیتی

تبریز- خیابان حافظ - نرسیده به بیمارستان نجات - روبروی سالن پور شریفی - ساختمان 42

36680366-041

81

تبریز

اشراق

تحصیلی

تبریز-17شهریور جدید-ساختمان پزشکان شاهین-طبقه همکف

35573285-041

 

 

 

فرمها و دستورالعمل ها


فرم آمار مراكز مشاوره دولتي و خصوصي و خدمات مددكاري واحد مشاوره و خدمات روانشناختي را كه به فرمت اكسل ميباشد ميتوانيد ازاينجا دانلود نماييد.
توضيح ضروري: فايلها را بعد از دانلود توسط نرم افزار WinRaR بايد extract گردد.

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی میباشد.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

 

Bottom of Form

 

 

فرمها و دستورالعمل ها


        فرم آمار مراكز مشاوره دولتي و خصوصي و خدمات مددكاري واحد مشاوره و خدمات روانشناختي را كه به فرمت اكسل ميباشد ميتوانيد ازاينجا دانلود نماييد.
توضيح ضروري: فايلها را بعد از دانلود توسط نرم افزار WinRaR بايد extract گردد.