امور مشارکتهای مردمی

با توجه به ماده واحده لايحه تشكيل سازمان بهزيستي كشور و استفتائات از محضر مبارك حضرت امام ( ره ) و مقام معظم رهبري اين سازمان اقدام به جلب و جذب مشاركتهاي مردمي زكات فطره مي نمايد .
1ـ فرهنگ سازي مهرورزي در جامعه
2ـ تقويت و تاكيد بر همبستگي ملي و مشاركت عمومي
3ـ تكريم خيرين و هموطنان نيكوكار
4ـ اجراي برنامه هاي ابتكاري در ماه مبارك رمضان ( طرح ضيافت مهر)
5ـ بسيج همگاني ـ نصب چادر ـصندوق ـ بنر ـ چاپ پاكت و توزيع بين مدارس و ادارجات و مجتمعهاي مسكوني ـ مهد كودك ها