راهنمای تاسیس مجتمع خدمات بهزیستی + زندگی


راهنمای تاسیس مجتمع خدمات بهزیستی + زندگی

(تلخیص دستورالعمل اجرایی تاسیس و اداره مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی)
 
   ماده 3- شرایط عمومی تاسیس
الف - فضای فیزیکی  
 1. حداقل مساحت بنای مورد نیاز جهت تاسیس مرکز برای حداکثر450 پرونده خانوار، 70 متر مربع شامل فضاهای مدیریت، پذیرش و انتظار،خدمات الکترونیکی، مددکاری اجتماعی، آبدارخانه و سرویس بهداشتی می‏باشد.
تبصره1: در صورت وجود هرگونه محدودیت اعم از منابع، نیروی انسانی و خانوارهای تحت پوشش، مرکز به ازای 150 خانوار با حداقل 50 متر مربع فضا قابل راه اندازی می‏باشد.
 تبصره2: حداقل فضای فیزیکی به منظور ارائه خدمات آموزشی، آگاه‏سازی و غربالگری (علاوه بر فضای ذکر شده در بند 1) 50 مترمربع می‏باشد که می‏تواند در داخل مرکز و یا خارج از آن باشد.
 1. ساختمان و فضاهای فیزیکی مرکز بایستی برای استفاده بهینه جامعه هدف بویژه معلولان و سالمندان برابر ضوابطی که توسط معاونت امور توانبخشی سازمان ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تدوین و ابلاغ می‏گردد، مناسب سازی شده و قابل دسترس باشد.
 2. تعیین موقعيت جغرافیایی مرکز، براساس شیوه نامه نحوه جانمایی و توسعه مراکز مثبت زندگی كه توسط كارگروه تخصصي ظرف مدت حداکثر يك ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل تدوين و ابلاغ مي گردد، مشخص خواهد شد. تایید موقعیت مرکز و تطابق آن با شیوه نامه مربوطه به عهده بهزیستی شهرستان می‏باشد.
ب- تجهیزات و ملزومات مورد نیاز
 • تجهیزات اداری همچون میز، صندلی و ... جهت کارکنان و مراجعه کنندگان به تعداد مورد نیاز
 • تابلو اعلانات
 •  
 • پرینتر، اسکنر، فاکس
 • شبکه داخلی
 • اینترنت پرسرعت جهت اتصال به شبکه سازمان بهزیستی کشور
 • خط تلفن ثابت
 • دوربین مدار بسته
 • تجهیزات کمک آموزشی نظیر ویدیو پروژکتور، وایت برد و پرده نمایش در سالن آموزش
 • سیستم حرارتی، برودتی و اطفاء حریق
ج- نیروی انسانی  
 1. صاحب امتیاز حائز شرایط ذکر شده در ماده 4 دستورالعمل
 2. مسئول مرکز با شرایط ذکر شده در ماده 5 دستورالعمل
 3. مددکار اجتماعی (به ازاء هر 150 پرونده یک نفر)
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته‏های مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی و رفاه اجتماعی برای مددکار الزامی است.
تبصره : در صورت عدم وجود کارشناس با مدارک تحصیلی فوق، بکارگیری کارشناس با مدارک تحصیلی در رشته‏های علوم تربیتی، علوم اجتماعی، روانشناسی، مشاوره و سایر رشته‏های مرتبط با علوم بهزیستی با تشخیص کارگروه عملیاتی بلامانع می‏باشد.
4-کارشناس پاره وقت
         دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در یکی از رشته‏های گروه پزشکی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، شنوایی شناسی، بینایی سنجی، ارتوپدی فنی،توانبخشی، پرستاری، توانبخشی، روانشناسی (همه گرایش‏ها)، علوم تربیتی، مشاوره و سایر رشته‏های مرتبط برای کارشناس الزامی است .
5- متصدی امور پذیرش و اداری
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و داشتن مهارت کار با کامپیوتر با تایید رئیس اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری استان برای متصدی امور اداری الزامی است .

ماده 4 شرایط عمومی، اختصاصی و وظایف صاحب امتیاز

الف- شرایط عمومی
 • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی‏کشور
 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • دارا بودن حداقل 25 سال سن
 • تاییدیه صلاحیت فردی از حراست اداره کل بهزیستی استان
 • عدم سوء پیشینه کیفری
 • عدم اعتیاد به مواد مخدر
ب- شرایط اختصاصی
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط با ماموریت‏های سازمان بهزیستی
ج- وظایف و اختیارات
 1. تامین فضای فیزیکی مناسب، تجهیزات و نیروی انسانی لازم مطابق با ضوابط دستوالعمل
 2. تعیین و معرفی مسئول مرکز واجد شرایط برای دریافت پروانه فعالیت
 3. رعایت کلیه مفاد دستورالعمل‏ها، ضوابط و مقررات ابلاغی از سازمان بهزیستی
 4. تأمین حفظ شرایط استاندارد مرکز مطابق با دستورالعمل‏های سازمان جهت ارائه خدمات به جامعه هدف
 5. تامین منابع مالی به منظور برقراری استانداردهای فنی مرکز اعم از ساختمانی، نیروی انسانی، تجهیزات الکترونیکی و اداری، ایمنی و...
      6- نظارت بر عملکرد و انجام وظایف مسئول مرکز با رعایت حدود اختیارات قانونی و اداری
      7- همکاری همه جانبه و پاسخگویی به سازمان بهزیستی درخصوص امورات مربوطه
     8- انجام مکاتبات رسمی و اداری با بهزیستی شهرستان و سایر دستگاه ها در محدوده اختیارات
تبصره : صاحب امتیاز می تواند انجام مکاتبات رسمی و اداری را به مسئول مرکز تفویض نماید.

ماده 5 شرایط عمومی، اختصاصی و وظایف مسئول مرکز

الف - شرایط عمومی  
شرایط عمومی مسئول مرکز همان شرایط عمومی صاحب امتیاز است که در بند الف ماده 4 این دستورالعمل ذکر شده است .
ب- شرایط اختصاصی
 • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته‏های علوم پزشکی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، شنوایی‏شناسی، بینایی سنجی، ارتوپدی فنی،توانبخشی، پرستاری، مددکاری اجتماعی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی (همه گرایش‏ها)، مشاوره و سایر رشته‏های مرتبط با علوم بهزیستی
                تبصره 1 : دارندگان مدرک دکتری در یکی از رشته‏های مذکور و افراد واجد شرایط بومی جهت تصدی مسئول مرکز از اولویت برخوردار می باشند.
             تبصره 2 : در صورت عدم وجود افرادی با تحصیلات کارشناسی ارشد، بکار گیری افراد با مدرک تحصیلی کارشناسی (در رشته‏های مرتبط) با تشخیص کارگروه عملیاتی بلامانع است.
       تبصره 3: در صورتی که صاحب امتیاز شرایط مسئول مرکز را دارا بوده و دوره‏های آموزشی مربوطه را گذرانده باشد، می‏تواند همزمان مسئولیت مسئول مرکز را مطابق با وظایف پیش بینی شده برعهده داشته باشد.
 • تایید در مصاحبه تخصصی توسط کارگروه عملیاتی
 • ارائه گواهی پایان دوره آموزشی
تبصره : شیوه نامه محتوای آموزشی توسط کارگروه تخصصی ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تهیه و ابلاغ می‏گردد.
 • عدم اشتغال در شیفت کاری مرکز در دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی
تبصره4: بکارگیری دارندگان لیسانس در یکی از رشته های مذکور به عنوان مسئول مرکز، در صورت داشتن سابقه همکاری مرتبط حداقل 3 سال با تایید کارگروه عملیاتی استان بلامانع است.
 
ج - وظایف و اختیارات  
 1. اداره امور داخلی مرکز
 2. نظارت بر اجرای موازین حقوقی، قانونی و دستورالعمل‏های سازمانی
 3. پیگیری مستمر تامین استانداردهای فنی مرکز اعم از ساختمانی، نیروی انسانی، تجهیزات الکترونیکی و اداری، ایمنی و...تاحصول نتیجه
 4. حفظ و صیانت اطلاعات موجود در مرکز
 5. رعایت تعرفه ابلاغ شده از سوی سازمان بهزیستی و سایر مراجع قانونی
 6. همکاری همه جانبه با ناظرین و کارشناسان اعزامی از بهزیستی
 7. رعایت کلیه مفاد دستورالعمل‏ها، ضوابط و مقررات ابلاغی از سازمان بهزیستی
 8. نظارت دقیق بر کلیه فعالیت‏های مرکز و پاسخگویی در راستای وظایف محوله
 9. ارائه گزارشات لازم در صورت بروز هر گونه تخلف به صاحب امتیاز .
 10. شرکت در جلسات و دوره‏های آموزشی اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی
 11. فراهم نمودن شرایط حضور کارشناسان مرکز در دوره‏های آموزشی پیش بینی شده توسط سازمان بهزیستی
 12. رسیدگی به شکایات مطروحه از سوی مراجعین و نیروی انسانی تحت سرپرستی
 13. نظارت دقیق بر روند اجرای امور، فعالیت‏ها و وظایف کارکنان مرکز
تبصره 1 : مسئول مرکز موظف است در ایام مرخصی، جانشین واجد شرایط خود را به صورت کتبی به بهزیستی شهرستان معرفی نماید. جانشین معرفی شده در مدت تصدی دارای اختیارات، وظایف و مسئولیت‏های مسئول مرکز بوده و در قبال بهزیستی و سایر مراجع ذیصلاح پاسخگو می‏باشد. بدیهی است معرفی جانشین، ناقض مسئولیتهای مسئول مرکز نمیباشد.
تبصره 2: در موارد مرخصی شش ماه و بیشتر، صاحب امتیاز موظف است نسبت به معرفی فردی حائز شرایط برای جایگزینی و طی نمودن مراحل دریافت پروانه فعالیت مسئول مرکز، اقدام نماید .
  تبصره 3: در صورت بروز هرگونه تخلف، صاحب امتیاز و مسئول مرکز براساس حدود اختیارات و وظایف محوله، در قبال سازمان بهزیستی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح پاسخگو خواهند بود و کلیه مسئولیت‏های مدنی و کیفری موضوع فعالیتهای مرکز، حسب وظایف و اختیارات، بعهده صاحب امتیاز و مسئول مرکز می‏باشد.
ماده 6 - مدارک مورد نیاز  
 • اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه
 • اصل وتصویر کارت ملی
 • یک قطعه عکس پرسنلی
 • اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 • کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی برای آقایان
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • اصل گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر
 • دارا بودن گواهی معتبر ICDL
 • تکمیل فرم پیمان عدم افشای اطلاعات توسط کاربران سیستم نرم افزاری مرکز
 ماده 7- چگونگی صدور، تمدید و ابطال موافقت اصولی و پروانه فعالیت  

صدور، تمدید و ابطال موافقت اصولی و پروانه فعالیت، مطابق آخرین آئین نامه داخلی موضوع بندهای 1 تا 12 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب شورای معاونین سازمان و با تایید مركز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري خواهد بود.
تبصره : صدور موافقت اصولی و مجوز مرکز مثبت زندگی برای افراد حقیقی و حقوقی که براساس بندهای سیزده‏گانه ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارای مجوز از سازمان بهزیستی می باشد، بلامانع است.

ماده 8- مقررات عمومی
 1. رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین شده معاونت‏های مربوطه سازمان از سوی صاحب امتیاز
 2. نصب پروانه فعالیت مرکز مثبت زندگی در معرض دید مراجعین
 3. ساعت کار مرکز مطابق با ساعات کاری واحدهای اداری در شهرستان می باشد. هرگونه کاهش و یا افزایش ساعت کار با مجوز بهزیستی شهرستان مجاز می باشد.
 4. پروانه فعالیت مرکز غیرقابل انتقال از فردی به فرد دیگر و از شهری به شهر دیگر بوده و انتقال مجوز از فرد حقیقی به حقوقی و بالعکس ممنوع است. در صورت فوت، محجوریت یا غیبت بدون اطلاع بیش از 3 ماه صاحب امتیاز، خانواده یا شرکای قانونی وی موظفند پس از تعیین تکلیف دارایی‏های فرد مزبور و طی مراحل قانونی، فردی واجد شرایط را جهت دریافت مجوز و ادامه فعالیت به سازمان بهزیستی معرفی نمایند.
 5. هر شخص حقیقی می تواند صرفاً مجوز تاسیس یک مرکز را دریافت نماید. تعداد مجوز تاسیس مرکز برای اشخاص حقوقی با نظر ستاد مراکز بهزیستی کشور مشخص میگردد.
 6. صاحب امتیاز مرکز مکلف است کلیه کارکنان را براساس قانون کار و تامین اجتماعی بیمه نماید و ملزم است مستندات مربوطه را بصورت فصلی به بهزیستی شهرستان ارائه نماید و سازمان بهزیستی هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد، همچنین کلیه مسئولیتهای کیفری و مدنی، پاسخگویی به مراجع قانونی و قضایی مربوطه بر عهده صاحب امتیاز مرکز می‏باشد.
 7. لزوم رعایت ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین موضوعه و موازین شرعی از سوی صاحب امتیاز
 8. رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط به بهداشت محیط و رعایت امور ایمنی در مرکز
 9. الزام کارکنان به گذراندن دوره‏های آموزشی مورد تاييد سازمان بهزيستي از بدو شروع کار در مرکز
 10. تابلو و سربرگ مرکز می‏بایست مطابق با الگوی اعلام شده در دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان بهزیستی کشور باشد.
 11. تعطیلی موقت و یا دائم مرکز بدون هماهنگی قبلی با بهزیستی شهرستان ممنوع است . صاحب امتیاز موظف است حداقل 3 ماه قبل از تعطیلی موقت و یا دائم، مراتب را بصورت کتبی به اطلاع بهزیستی شهرستان برساند و درصورت عدم رعایت، دارنده موافقت اصولی و پروانه فعالیت پاسخگوی مسائل بعدی در مراجع ذیصلاح می‏باشد.
ماده 9 خدمات و فعالیت‏های قابل ارائه در مراکز مثبت زندگی
بهزيستي استان موظف است فعاليت‏هاي ذيل را بدون نياز به صدور پروانه فعاليت جداگانه به مراكز مثبت زندگي واگذار نمايد.
1-ثبت درخواست فرزندخواندگی و تشکیل پرونده اولیه
2-ثبت درخواست / تشکیل پرونده و پاسخگویی به مراجعین
3-مصاحبه اولیه
4-اخذ و بررسی مدارک
5-بازدید منزل
6-تحلیل، تشخیص و تعیین اولویت‏های نیاز مددجو و ارائه پیشنهاد برنامه کمکی
7-ارجاع درخواست ‏های جامعه هدف اعم از مالی (مستمر / غیر مستمر) و معرفی نامه
8-پیگیری امور مددکاری خانوار
9-ارجاع به مراکز سطح بالاتر و سایر دستگاهها
10-نیازسنجی و داشته سنجی محلی
11-شناسایی داوطلبین، خیرین و معتمدین محلی و حمایت طلبی
12-شناسایی، بررسی و تحلیل وضعیت اجتماعی محله
13-تسهیل گری و تشکیل تیم محله / CBO و اقدامات اجتماع محور
14-شناسایی فعال جامعه هدف
15-ارائه آموزش‏های تشکیل و تحکیم خانواده
16-آموزش‏های مهارتهای زندگی و پیشگیری از آسیب‏های اجتماعی
17-آگاه سازی برای پیشگیری از معلولیت‏ها
18-غربالگری سطح یک پیشگیری از معلولیت‏ها، ارجاع و پیگیری شامل: غربالگری بینایی، شنوایی، اختلالات ژنتیک، اتیسم و....  
19- انجام استعلامات و پیگیری‏های مورد نیاز جهت: صدور و تمدید موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه فعالیت، پروانه مسئول فنی مراکز و موسسات غیر دولتی مندرج در بند‏های سیزده گانه ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
20-اطلاع رسانی و معرفی خدمات سازمان
21-همکاری در اجرای طرح‏ها و برنامه‏های جدید سازمان
22-جلب مشارکتهای مردمی اعم از نقدی و غیر نقدی
تبصره 1 : مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، سامانه مثبت زندگی را جهت استفاده مراکز مثبت راه اندازی نمایید.
این مراکز می‏بایست کلیه خدمات و فعالیت
های 22 گانه فوق را از طریق سامانه مثبت زندگی ارائه نمایند.
تبصره 2 : شیوه نامه اجرایی و تعرفه ارائه فعالیت‏های این ماده توسط معاونت‏های تخصصی ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل تهیه و پس از تایید کارگروه تخصصی و تصویب در شورای معاونین ابلاغ می ‏گردد.