12:42امروز : يکشنبه 3 مهر 1401

  برچسب شده با

برچسب شده با پوستر

پوستر | پیشگیری از معلولیت ها با همیاری رسانه

مطالب/ پوستر | پیشگیری از معلولیت ها با همیاری رسانه

                           
      پوستر | پیشگیری از معلولیت ها با همیاری رسانه همیاری رسانه ها، تلاشی اثربخش در پیشگیری از معلولیت است.
شنبه 6 آذر 1400
پوستر/ روش های پرداخت فطریه

مطالب/ پوستر/ روش های پرداخت فطریه

                           
      پوستر/ روش های پرداخت فطریه هرچه داریم از خداست و هرچه توان داریم برای خدا باید خرج کنیم.
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400
پوستر| جبران با گرفتن تصمیم و اراده قوی

مطالب/ پوستر| جبران با گرفتن تصمیم و اراده قوی

                           
      پوستر| جبران با گرفتن تصمیم و اراده قوی حضرت امام هادی (ع) می فرماید: به جای حسرت و اندوه برای عدم موفقیت های گذشته، با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن.
دوشنبه 27 بهمن 1399
پوستر| شکرگزاری از نعمت ها

مطالب/ پوستر| شکرگزاری از نعمت ها

                           
      پوستر| شکرگزاری از نعمت ها از فرمایشات حضرت امام هادی (ع): نعمت ها را به خوبی در اختیار دیگران قرار دهید و با شکرگزاری از آن ها، نعمت ها را افزایش دهید.
دوشنبه 27 بهمن 1399
پوستر| کارزار رسانه ای پیشپگیری از آسیب های خانواده/ به کودک خود گوش دهید

مطالب/ پوستر| کارزار رسانه ای پیشپگیری از آسیب های خانواده/ به کودک خود گوش دهید

                           
      پوستر| کارزار رسانه ای پیشپگیری از آسیب های خانواده/ به کودک خود گوش دهید والدین عزیز : در فرزند پروری، خوب گوش دادن به شما فرصت خوب راهنمایی کردن می دهد.
دوشنبه 27 بهمن 1399
پوستر|  نه گفتن به مصرف مواد، بسیار آسان تر از درمان اعتیاد است

مطالب/ پوستر| نه گفتن به مصرف مواد، بسیار آسان تر از درمان اعتیاد است

                           
      پوستر|  نه گفتن به مصرف مواد، بسیار آسان تر از درمان اعتیاد است پیشگیری و نه گفتن به مصرف مواد، بسیار آسان تر از درمان اعتیاد است
شنبه 25 بهمن 1399
پوستر| محبوب ترین مومن نزد خداوند

مطالب/ پوستر| محبوب ترین مومن نزد خداوند

                           
      پوستر| محبوب ترین مومن نزد خداوند از فرمایشات حضرت امام علی (ع): محبوب ترین مومن نزد خداوند، کسی است که مومن فقیری را، در تنگدستی دنیا و گذراندن زندگی یاری رساند.
شنبه 25 بهمن 1399
پوستر| نمایشگاه دستاوردهای صنایع دستی

مطالب/ پوستر| نمایشگاه دستاوردهای صنایع دستی

                           
      پوستر| نمایشگاه دستاوردهای صنایع دستی نمایشگاه دستاوردهای آثار هنری و صنایع دستی مقیمان خانه امن، مرکز ندای مهر و زنان سرپرست خانوار به مناسبت گرامی داشت دهه فجر و روز زن برگزار می شود.
شنبه 11 بهمن 1399
پوستر| شکرگزاری از نعمت ها

مطالب/ پوستر| شکرگزاری از نعمت ها

                           
      پوستر| شکرگزاری از نعمت ها نعمت ها را به خوبی در اختیار دیگران قرار دهید و با شکر گزاری از آن ها، نعمت ها را افزایش دهید.
شنبه 11 بهمن 1399
پوستر| خطایی که غیر قابل بخشش است

مطالب/ پوستر| خطایی که غیر قابل بخشش است

                           
      پوستر| خطایی که غیر قابل بخشش است خدمت و نعمتی که مورد شکر و سپاس قرار نگیرد، همانند خطائی است که غیر قابل بخشش باشد.
چهارشنبه 8 بهمن 1399