برچسب شده با

برچسب شده با مراکز مثبت زندگی

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول فراخوان مراکز + زندگی شهرستان اسکو

مطالب/ قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول فراخوان مراکز + زندگی شهرستان اسکو

                           
      قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله اول فراخوان مراکز + زندگی شهرستان اسکو به اطلاع متقاضیان ثبت نام کننده در فراخوان تکمیل ظرفیت مراکز خدمات بهزیستی (+زندگی) شهرستان اسکو می رساند،
دوشنبه 3 خرداد 1400