09:01امروز : پنجشنبه 20 بهمن 1401

  برچسب شده با

برچسب شده با کودکان بد سرپرست

برخورداری کودکان از کانون گرم خانواده هدف طرح امین موقت

مطالب/ برخورداری کودکان از کانون گرم خانواده هدف طرح امین موقت

                           
      برخورداری کودکان از کانون گرم خانواده هدف طرح امین موقت مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی هدف از اجرای طرح امین موقت در بهزیستی را برخورداری فرزندان از کانون گرم خانواده عنوان کرد.
چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401