11:20امروز : يکشنبه 21 خرداد 1402

  برچسب شده با

برچسب شده با پایگاه

لیست پایگاههای غربالگری اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

مطالب/ لیست پایگاههای غربالگری اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

                           
      لیست پایگاههای غربالگری اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی برای غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ ساله خود به پایگاههای غربالگری بینایی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی در سراسر استان مراجعه نمایید.
دوشنبه 21 آذر 1401