09:24امروز : شنبه 18 آذر 1402

  برچسب شده با

برچسب شده با فراخوان

فراخوان آگهی مناقصه یک مرحله ای مرکز مشاوره تلفنی خط ۱۴۸۰

مطالب/ فراخوان آگهی مناقصه یک مرحله ای مرکز مشاوره تلفنی خط ۱۴۸۰

                           
      فراخوان آگهی مناقصه یک مرحله ای مرکز مشاوره تلفنی خط ۱۴۸۰ فراخوان آگهی مناقصه یک مرحله ای مرکز مشاوره تلفنی خط ۱۴۸۰
۲۰۰۲۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱

يکشنبه 24 ارديبهشت 1402
فراخوان آگهی مزایده اجاره یکساله استخرمهر(مرحوم صادقی اسفهلانی)

مطالب/ فراخوان آگهی مزایده اجاره یکساله استخرمهر(مرحوم صادقی اسفهلانی)

                           
      فراخوان آگهی مزایده اجاره یکساله استخرمهر(مرحوم صادقی اسفهلانی) فراخوان آگهی مزایده اجاره یکساله استخرمهر(مرحوم صادقی اسفهلانی)
۵۰۰۱۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۷

شنبه 19 فروردين 1402
فراخوان صدای مشاور(خط ۱۴۸۰)

مطالب/ فراخوان صدای مشاور(خط ۱۴۸۰)

                           
      فراخوان صدای مشاور(خط ۱۴۸۰) اداره کل بهزیستی جهت فعالیت در صدای مشاور(خط ۱۴۸۰) به ۵ نفر روانشناس/ مشاور مرد در شیفت های شب(از ساعت۲۰ الی ۲۴) و روزهای تعطیل با شرایط ذیل نیازمند می باشد.
پنجشنبه 25 اسفند 1401
واگذاری املاک بصورت اجاره بر اساس ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مطالب/ واگذاری املاک بصورت اجاره بر اساس ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

                           
      واگذاری املاک بصورت اجاره بر اساس ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید. لذا اداره کل بهزیستی استان در نظر دارد بر اساس مصوبه کمسیون ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت املاک بشرح ذیل را طبق شرایط ذیل را از طریق اجاره واگذار نماید
پنجشنبه 6 بهمن 1401
 فراخوان آگهي مزايده اجاره یکساله استخرمرحوم صادقی اسفهلانی 5001003400000006

محتوا/ فراخوان آگهي مزايده اجاره یکساله استخرمرحوم صادقی اسفهلانی 5001003400000006

                           
       فراخوان آگهي مزايده اجاره یکساله استخرمرحوم صادقی اسفهلانی 5001003400000006 واگذاری اجاره یکساله استخر مرحوم صادقی اسفهلانی متعلق به اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی
سه شنبه 27 دي 1401
فراخوان تأسیس خانه های شبانه روزی نگهداری کودکان ونوجوانان

مطالب/ فراخوان تأسیس خانه های شبانه روزی نگهداری کودکان ونوجوانان

                           
      فراخوان تأسیس خانه های شبانه روزی نگهداری کودکان ونوجوانان اداره کل  بهزیستی استان آذربایجان شرقی، به استناد اصول 21و29 قانون اساسی متولی رسیدگی به امور کودکان بی سرپرست و فاقد سرپرست موثر در نظر دارد ؛ خدمات‌رسانی به کودکان بی‌سرپرست  وفاقد سرپرست موثر را در بخش خانه های کودکان ونوجوانان با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش غیردولتی ارتقاء بخشد.
يکشنبه 4 دي 1401
واگذاری املاک بصورت اجاره موضوع ماده 28 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت

مطالب/ واگذاری املاک بصورت اجاره موضوع ماده 28 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت

                           
      واگذاری املاک بصورت اجاره موضوع ماده 28 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید.
يکشنبه 1 آبان 1401
واگذاری املاک بصورت اجاره موضوع ماده 28 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت

مطالب/ واگذاری املاک بصورت اجاره موضوع ماده 28 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت

                           
      واگذاری املاک بصورت اجاره موضوع ماده 28 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید.
يکشنبه 1 آبان 1401
واگذاری املاک بصورت اجاره موضوع ماده 28 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت

مطالب/ واگذاری املاک بصورت اجاره موضوع ماده 28 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت

                           
      واگذاری املاک بصورت اجاره موضوع ماده 28 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید.
يکشنبه 1 آبان 1401
واگذاری املاک بصورت اجاره موضوع ماده 28 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت

مطالب/ واگذاری املاک بصورت اجاره موضوع ماده 28 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت

                           
      واگذاری املاک بصورت اجاره موضوع ماده 28 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در راستای اجرای ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی که در آن به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود ، واحدهای تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آن استفاده نمی کند ، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان به آنان واگذار نماید.
يکشنبه 1 آبان 1401