برچسب شده با

برچسب شده با مزایده

فراخوان آگهي مزايده

مطالب/ فراخوان آگهي مزايده

                           
      فراخوان آگهي مزايده فراخوان آگهي مزايده ۱۰۹۹۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱
دوشنبه 24 آذر 1399
مزایده اجاره پارکینگ مجتمع ولیعصر(عج) بهزیستی استان

مطالب/ مزایده اجاره پارکینگ مجتمع ولیعصر(عج) بهزیستی استان

                           
      مزایده اجاره پارکینگ مجتمع ولیعصر(عج) بهزیستی استان مزایده اجاره پارکینگ مجتمع ولیعصر(عج) بهزیستی استان
پنجشنبه 13 شهريور 1399
فراخوان آگهي مزايده اجاره ۵۰۹۹۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰2

مطالب/ فراخوان آگهي مزايده اجاره ۵۰۹۹۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰2

                           
      فراخوان آگهي مزايده اجاره ۵۰۹۹۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰2 اجاره مجموعه کارگاه تولیدی حمایتی اداره بهزیستی شهرستان مرند
چهارشنبه 1 مرداد 1399
فراخوان آگهي مزايده اجاره ۵۰۹۸۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱

مطالب/ فراخوان آگهي مزايده اجاره ۵۰۹۸۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱

                           
      فراخوان آگهي مزايده اجاره ۵۰۹۸۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱ نام و نشاني مزايده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي
موضوع مزايده : اجاره تالار اطلس اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

يکشنبه 20 مرداد 1398
فراخوان واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به بخش خصوص واجد شرایط

مطالب/ فراخوان واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به بخش خصوص واجد شرایط

                           
      فراخوان واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به بخش خصوص واجد شرایط فراخوان واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی به بخش خصوص واجد شرایط
شنبه 25 خرداد 1398
فراخوان آگهي مزایده عمومي يك مرحله اي شماره ۱۰۹۸۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱

مطالب/ فراخوان آگهي مزایده عمومي يك مرحله اي شماره ۱۰۹۸۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱

                           
      فراخوان آگهي مزایده عمومي يك مرحله اي شماره ۱۰۹۸۰۰۳۴۰۰۰۰۰۰۰۱ نام و نشاني مزایده گزار : اداره كل بهزيستي استان آذربايجان شرقي به آدرس بلوار استاد شهريار جنب پارك مسافر
الف – موضوع مزايده :
فروش ضایعات فولادی ساختمان قدیم اداره بهزیستی سراب واقع در خیابان چمران جنب اداره فرمانداری

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398